Новини

Годината е била благоприятна за производство на кайсии и малини

2021-09-07 

По данни от Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин № 33/2021) на земеделското министерство, отчетената продукция от малини и кайсии към 26.08.2021 г. е респективно с 41,7% и над три пъти повече спрямо година по-рано. И при двете култури се наблюдават съществено по-високи средни добиви от декар, а при кайсиите това е съчетано и с по-голям размер реколтирани площи. При кайсиите, реколтираните площи са нараснали с 60%, вероятно поради встъпване в плододаване на млади насаждения.  Годината е била благоприятна за производството на кайсии, като отчетеният среден добив от декар е два пъти по-висок (781 кг/дка). И при малините производството нараства, като средният добив от декар е с около 50% по-висок спрямо 2020 г.

 Засега производството на праскови, круши, сливи и ябълки изостава с между 1,3% и 35,1% на годишна база. В начална фаза е кампанията по прибиране на реколтата от десертно и винено грозде, като до момента и при двата типа лозя се отчита увеличение на средните добиви спрямо година по-рано.

Последните оперативни данни сочат ръст на продукцията от лавандулови насаждения от 24% на годишна база, в резултат от увеличение както на реколтираните площи, така и на средния добив.

(ПЗ)