Новини

Проверка е установила, че горските инспектори не санкционират огромен брой нарушения

2021-09-08 

„За изминалите три месеца чрез спорадични проверки на терен от ръководството на агенцията установихме съществени разлики между отчетената ефективност от проверките на горските инспектори към РДГ и реалната ситуация на терен. При докладвани 2 нарушения на всеки 100 проверки от нашите служители, на терен ние установяваме по 2 нарушения на всеки 4-5 проверки. Над 30% е ефективността и от проверките по сигнали в гражданската платформа „Защити гората“. Това показва необходимост от предприемане на решителни мерки тази статистика да се промени“, категоричен е изпълнителният директор на ИАГ (Изпълнителна агенция по горите, инж. Александър Дунчев, цитиран от пресслужбата ведомството.

С оглед повишаване на ефективността от проверките на горските инспектори и другите контролни органи, Изпълнителна агенция по горите предприема решителни мерки за по-добро опазване на горите. Стъпките са продиктувани от направените анализи на дейностите по контрол в горските територии и оценка на работата на горските инспектори в регионалните дирекции по горите (http://www.iag.bg/data/docs/DOKLAD1.rar). съобщението е публикувано на официалната уеб страница на ИАГ.

Ето част от мерките:

На първо място се спират всички назначения в системата на Агенцията по горите, докато се прецени оптималния състав и се повиши ефективността му, ще бъдат въведени изисквания за по-висок образователен ценз и ще се гарантира по-добро заплащане, което да привлече, мотивира и задържи по-квалифицираните и добросъвестни служители. В тази връзка са изготвени критерии за оценка на работата на горските инспектори, които включват нивото на компетентност, броя направени проверки и актове, както и предотвратените нарушения в горските територии. Въз основа на такава оценка, ежемесечно, от специализиран фонд ще се дават бонуси от по 100 лв. на най-добрите екипи инспектори. За първото полугодие бонуси от по 100 лв. получиха вече 15 ръководителя на екипи, посочени от 16-те РДГ, с изключение на инспектор от РДГ-Велико Търново, за който при проверка на ИАГ бе установено, че някои от актовете се пишат тенденциозно, включително без да се влиза в гората.

„Ще използваме всички механизми, включително и финансови, за да поощрим горските експерти и инспектори, които съвестно изпълняват своите задължения, в резултат на което постигат висока ефективност. В същото време ще бъдем безкомпромисни към проявите на занижена дисциплина, за което вече търсим отговорност и от регионалните директори, допуснали занижен контрол на работата на своите служители, като например в дирекциите в Пазарджик (юни 2021 г.), Кърджали, Велико Търново и други“, допълва инж. Дунчев. 

Новите мерки включват и създаването на звено за ведомствен контрол и допълването на двете специализирани звена към ИАГ с още един екип от доказани професионалисти на РДГ, което да позволи подпомагане на регионалните дирекции за подобряване на дисциплината по контрола, включително чрез анализ на работата на контролните звена и повече ротации на екипите във и извън съответните дирекции. 

При проверките на терен отговорност ще се търси не само от преките изпълнители – секачи или шофьори, но и от отговорните длъжностни лица – горски стопани, лицензирани лесовъди и собственици на дърводобивни и дървопреработвателни фирми. Основание за това е друг анализ на ИАГ, от който става ясно, че „контролните органи на РДГ и контролиращите добива на дървесината служители на ТП ДГС/ДЛС и общини не желаят да се конфронтират с управителите на фирмите“. Поради това отговорност се търси не от ръководителите на фирмите по реда на чл. 269 от Закона за горите, а от техните служители, което се доказва като крайно неефективно. 

(ПЗ)