Новини

Излезе от печат септемврийският брой на сп. „Практично земеделие”

2021-09-09 

Днес, 09. 09. 2021 г., излезе новият брой 9/септември 2021 г. на сп. „Практично земеделие”. Изданието може да бъде намерено в разпространителската мрежа в цялата страна.

 

Важните теми в броя:

ОТ ФМС: НЕРО® ЕК - най-доброто предложение на компанията за контрол на плевелите при рапица

В СЕЗОНА: Обеззаразяване на семената от есенно-житните култури; Ограничаващи фактори за развитието на пшеницата

 Ефикасни хербициди срещу плевелите в есенно-житните култури

ОТ БАЙЕР: Пасифика® Експерт – хербицидът за есенно заплевеляване в пшеница

ПРЕВЕНЦИЯ: Контрол на житните мухи в ранни периоди на развитие на есенниците

ОТ ЛИДЕР КОНСУЛТИНГ: Тревни смески за ливади и пасища – оригинални семена

-Тревите като ценен фураж и естествена храна

-Подсяване и реновиране на естествените тревостои

-Значението на калция при ливади и пасища.

ОТ БАСФ: Систива® - 360⁰ защита с 333 грама SDHI на всеки литър; Оферта 2021

ОТ СИНДЖЕНТА: Пелетираните семена за зелени салати осигуряват удобство и висока резултатност през есенно-зимния период

ПЕРСПЕКИНВНА КУЛТУРА: Защо расте интересът към тритикале в световен план и у нас

ОТ РАПУЛ БЪЛГАРИЯ: Сертифицирани семена от високодобивните сортове тритикале: Тадеус и Тулус

ЕСЕННИ ГРИЖИ: Контрол на  неприятелите по рапицата

ОТ КОРТЕВА: Хибриди маслодайна рапица с марката Pioneer® по всички технологии

НАУКА/ПРАКТИКА: Торенето – елемент от технологията при създаване на овощни градини

ЗА ОВОЩАРЯ: Агротехнически практики от които зависи студоустойчивостта на овощните видове

ОБЗОР: Обща потребност на лозата от хранителни елементи

ЗА ГРАДИНАРИТЕ: Растителнозащитни грижи за късните зеленчуци

НЕТРАДИЦИОННИ ХРАНИ: Зизания/Див воден ориз

ОТ LIDEA: Семена от високодобивни сортове пшеница с добри устойчивостти: Солиндо CS, Монтекристо CS; Флавор CS, Сотис CS, Состен CS, Изалко CS, Софру CS

 

Очаквайте бр. 10 на списанието – на 05. 11. 2021 г.