Новини

Над 650 въпроса са постъпили на горещите телефони на ДФЗ

„Първото, което направихме с моя екип, бе да създадем така наречените „горещи телефони” специално за бенефициерите по Програмата за развитие на селските райони. От началото на юни до сега имаме постъпили близо 650 въпроса.“, е съобщил на брифинг изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ -Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) Борис Михайлов, цитиран от пресслужбата на ведомството. „Най-често земеделските стопани се жалват за забавяне на решения за одобрение на проекти, както и отказ на служителите да отговорят на запитванията на бенефициери“, е уточнил Михайлов.

Изпълнителният директор е припомнил,че Държавен фонд „Земеделие“  е изплатил над 114 млн. лева по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 за периода юни-септември 2021 г. За последните 3 месеца са подписани 181 договора със сума на договорената субсидия от близо 63 млн. лв. (62 743 341.58 лв.). 

    „Най-голямото забавяне, което констатирахме при встъпването ми в длъжност, бе при разглеждането на проектните предложения на Местните инициативни групи (МИГ), като при някои от тях достигаше до 30 месеца. Отново казвам, че всички забавени проекти ще бъдат финализирани до края на годината“, заяви Борис Михайлов. Управляващият орган на Програмата за развитие на селските район увеличи бюджета на договорите на 63 Местни инициативни групи с близо 58 млн. лева, с които много българските общини ще бъдат допълнително подпомогнати за свои проекти, които ще подобрят качеството на живот на гражданите", е допълнил той.

    Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ е съобщил, че Фондът изготвя нова методика за определяне на доставните цени на продукти по училищните схеми „Плод” и „Мляко”. По този начин ще се гарантират справедливи цени на продуктите и качеството", е коментирал Б. Михайлов.

(ПЗ)