Новини

Разпиляване: Близо 90% са загубите на „Паламара” - едно от елитните и най-добрите ловни стопанства у нас

2021-09-14 

Представители на ИАГ, заедно с граждани, журналисти и народни представители извършиха проверка на  известното ловно стопанство "Паламара", се казва в съобщение, публикувано на официалната интернет страница на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ). Посетени са ловната резиденция и приватизирани вече ловни хижи и оградни съоръжения.

Проверяващите, начело с ръководството на Агенцията, са установили, че през последните 10 г. е допуснато разпиляване на държавната собственост и ограничаване  на стопанската самоинициатива, довели до съществено намаляване на възможностите за приходи от ловен туризъм (загубите са близо 90%) в едно от най-елитните ловни стопанства в България.

Като позитивна промяна е отчетено решението на новото ръководство на ДЛС Паламара да приеме публичен ценоразпис и да разреши посещението на стопанството и ловната резиденция като туристическа услуга.

ххх

 За ловното стопанство: ДЛС „Паламара” е териториално поделение на Североизточно Държавно Предприятие към Министерство на земеделието и храните. Административно ТП ДЛС „Паламара” е в област Шумен, Община Венец. Седалището е в Община Венец, на 20 км. от гр. Шумен. Площта на горския фонд стопанисван и ползван от ТП ДЛС „Паламара” възлиза на 35409 ха  на територията на Общините – Венец, Нови пазар, Каолиново, Каспичан и Никола Козлево.

Района на стопанството е обхванат от сравнително добре развита шосейна  мрежа, която свързва всички населени места и гъсто развита пътна мрежа в горския фонд, като не съществуват недостъпни места за усвояване на лесосечния фонд, провеждане на ловните и залесителните мероприятия и охраната на горските територии. (https://dlspalamara.sidp.bg)

(ПЗ)