Новини

През последната седмица (15.09. – 23.09. 2021 г.), повишението на средната изкупна цена на слънчогледа е с 5,5% по-високо

2021-09-30 

В рамките на последната седмица(15.09. – 23.09. 2021 г.) се отчита повишение на средните изкупни цени на фуражна пшеница, царевица, ечемик и слънчоглед с между 0,2% и 5,5%. Без промяна остават цените на хлебната пшеница и рапицата. Данните са публикувани в Бюлетин 37/2021 г. - Оперативен анализ за основни земеделски култури, издаван от земеделското министерство. Към 15 септември средната изкупна цена за тон слънчоглед е била 942 лв. без ДДС, докато на 23. 09. 2021 вече и 994 лв. за тон без ДДС. Изкупната цена към същата дата през миналата година е била 801 лв за тон без ДДС, или увеличението е с 24,1% на годишна база. Кампанията по прибиране на реколтата от маслодаен слънчоглед и царевица за зърно продължава да се движи с по-бавни темпове спрямо миналата година. Така, въпреки наблюдаваните значително по-високи добиви, към 23 септември 2021 г. производството на двете култури изостава съответно с 10,4% и 45,2% на годишна база. В рамките на последната седмица(15.09. – 23.09. 21 г.) се отчита повишение на средните изкупни цени на фуражна пшеница, царевица, ечемик и слънчоглед с между 0,2% и 5,5%. Без промяна остават цените на хлебната пшеница и рапицата.

По оперативни данни от същия бюлетин, събраното количество тютюн тип „Бърлей“ до момента е със 7% над нивото отпреди една година, което се дължи на по-високия добив от единица площ. Същевременно, при производството на тютюн от типовете „Ориенталски“ и „Вирджиния“ е налице намаление респективно с 6,6% и 10% на годишна база, поради редуциране на площите.

Последните оперативни данни сочат увеличение на продукцията от праскови, орехи и малини с между 3,9% и 20,3% спрямо година по-рано. При малините и орехите това е в резултат на по-високите средни добиви, а при прасковите - на по-големия размер реколтирани площи до момента. От друга страна, производството на сливи, круши, ябълки и грозде (винено и десертно) изостава в рамките на 6,5% - 9,6% на годишна база, основно поради по-малкото реколтирани площи (с изключение на сливите).

(ПЗ)