Новини

Към 30 септември - засятата рапица е с 27,7% в повече спрямо същия период на м. г.

2021-10-07 

По данни на Бюлетин №38/2021 г. – Оперативен анализ за основни земеделски култури, издаван от МЗХГ,  сеитбата на есенните култури за реколта `2022 се движи с темпове, съобразно реалните климатични условия, типични за месеца. Към 30.09.2021 г. засетите площи с маслодайна рапица са с 27,7% повече на годишна база, а при ръжта увеличението е над два пъти. Увеличеният ръст на засетите площи с рапица се дължи както на по-високата изкупна цена за реколтата от т. г., така и падналите повсеместни валежи в страната през първата десетдневка на септември, е коментарът на експертите. Нарастването на площите, заети с ръж в страната се отдава на използването му  в по-висока степен като междинна култура – елемент от безорните технологии (No-Till), считат експертите.

 На този ранен етап площите с пшеница, ечемик и тритикале са с между 72% и 79,5% под миналогодишните, се посочва в бюлетина. И още:

По оперативни данни, към 30.09.2021 г. средните добиви от маслодаен слънчоглед и царевица за зърно са респективно с 18,3% и 18,8% по-високи на годишна база. Така, въпреки по-малкия размер реколтирани площи до момента, продукцията от маслодаен слънчоглед вече надхвърля с 5,4% отчетената по същото време на 2020 г. Производството на царевица все още изостава спрямо година по-рано (с 19,4%), поради по-бавния темп на прибиране на реколтата.

Към 29 септември 2021 г. се наблюдава леко увеличение на средните изкупни цени на пшеница (хлебна и фуражна), ечемик, царевица и слънчоглед за страната, в рамките на 0,3% - 3,1% на седмична база. Без промяна остава цената на рапицата. Сравнявайки със същия период на миналата година, основните зърнени и маслодайни култури са поскъпнали с между 28,4% (ечемик) и 41,1% (царевица).

(ПЗ)