Новини

Селскостопанският хранително-вкусов сектор на ЕС е изправен пред предизвикателствата от скока на цените на суровините

2021-10-11 

Селскостопанският хранително-вкусов сектор на ЕС е изправен пред скока на цените на суровините-най-вече поради възстановяването на икономиките на ЕС, САЩ и Китай. Увеличаването на цените на енергията и транспорта и последиците от разпространението на варианта на делта COVID-19, по-специално в Азия, оказват разрушително въздействие върху веригите за доставки по целия свят, се казва в анализ, публикуван на уеб страницата на Европейската комисия (https://ec.europa.eu)

В този контекст на напрежението, есенното издание на 2021 г. на краткосрочния прогнозен доклад, публикуван на 8 октомври 2021 г. от Европейската комисия, представя подробен преглед на най-новите тенденции и бъдещите перспективи за всеки от обхванатите селскостопански сектори.

Ето какво още се съобщава в доклада:

Производството на зърнени култури в ЕС се увеличава с прогноза от 294,8 милиона тона за 2021/22 г., което е 5% увеличение в сравнение с миналата година. Този растеж се поддържа главно от възстановяването на производството на пшеница, оценено на 131 милиона тона, с 11,9% по -високо от миналата година. При високи цени и благоприятни условия за пасища в ЕС се очаква използването на зърнени култури за фураж да бъде стабилно за 2021/22 г., на 162,2 милиона тона.

Производството на маслодайни култури (семена) в ЕС се възстанови от миналогодишното дъно, оценено е на 30,4 милиона тона за 2021/22 г., което е 10% увеличение в сравнение с 2020/21. По същия начин се очаква производството на протеинови култури в ЕС да достигне 4,8 милиона тона през 2021/22 г., което е ръст от 11,3% на годишна база. Това се дължи главно на увеличение на площта от 13,4%.

По отношение на захарното цвекло прогнозата за 2021/22 г. е по -благоприятна от миналия сезон, като прогнозата за добив е 75,1 тона от хектар. Производството на захарно цвекло в ЕС може да достигне 113 милиона тона, което е увеличение от 13,6% в сравнение с предходния сезон.

Като цяло, с положителни перспективи и високи цени, земеделските стопани с обработваеми култури трябва да могат да поемат увеличаването на цените на суровините.

Очаква се производството на зехтин в ЕС да бъде на 2 милиона тона за 2021/22 г., на същото ниво като миналата година. Очакваната добра година беше възпрепятствана от горещото и сухо лято в някои страни производители. Очаква се износът на ЕС да се увеличи през 2021/22 г. и може да достигне 860 000 тона.

Що се отнася до ябълките , производството в ЕС се очаква да се увеличи с 10% през 2021/22 г., достигайки 12,5 милиона тона. Това увеличение се дължи главно на полското производство, с увеличаване на култивираните площи и благоприятни метеорологични условия. Това ще окаже натиск върху цените, но потреблението ще остане високо.

Целият доклад може да се прочете на: https://ec.europa.eu/info/news/agricultural-sectors-impacted-differently-rise-input-commodity-prices-2021-oct-08_en