Новини

Министър Бозуков: Работим активно по подготовката на Стратегическия план за новата ОСП, в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни

2021-10-11 

Работим активно по подготовката на българския Стратегически план за новата Общо селскостопанска политика (ОСП), в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни. Това e заявил министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което се повежда днес и утре в Люксембург, цитиран от пресцентъра на земеделското министерство. Той е допълнил, че до настоящия момент голяма част от интервенциите са повторно обсъдени с браншовите организации. „През изминалите няколко месеца бяха разгледани препоръките на ЕК за разработване на Стратегическия план, както и промяната на параметрите на финансиране на завишената екологична амбиция. Финализирани са нови проекти на еко-схемите, както и условността, които скоро ще бъдат представени и обсъдени със заинтересованите страни, с които водим активна комуникация“, подчертва българският земеделски министър.

Той е коментирал, че за намаляване на времевия натиск върху държавите членки, с оглед крайния срок за предаване на плановете, е изключително важно да бъде проявен гъвкав подход от страна на службите на ЕК. По думите му, трябва да има прозрачност в процеса на одобряване на плановете от Комисията, равнопоставеност и прилагане на единни критерии. Министър Бозуков е казал още, че би било полезно да има обмен на информация за напредъка от всички държави, както и регулярно публикуване и споделяне на информация относно Стратегическите им планове. „Важно е да бъде получавана своевременна обратна връзка от службите на Комисията, включително в рамките на неформалния, предварителен  диалог. Смятам, че е необходимо да се представи контролен лист, по който службите на ЕК ще оценяват плана“, уточнява проф. Христо Бозуков.Той е припомнил, че от основно значение в процеса на разработване на документа е наличие на достатъчно време за получаване на обратна връзка от земеделския сектор, хранително-вкусовата промишленост и преработка, както и заинтересованите страни в селските райони. „Съгласно Регламента за Стратегическите планове, Комисията следва да оценява и одобрява националните планове само въз основа на актове, които са правно обвързващи за държавите членки“, категоричен е министър Бозуков.

По време на заседанието, министрите са дискутирали и преразглеждане на маркетинговите стандарти на ЕС относно селскостопанските продукти. Българският министър е посочил, че трябва да бъдат разработени нови пазарни стандарти, както и да се обърне внимание на промени в законодателството, текущи стратегии и инициативи на ниво ЕС.

(ПЗ)