Новини

Христо Бозуков критикува подход на ЕК относно наблюдението, докладването и събирането на данни за горите

2021-10-12 

Управлението на горите е приоритет и отговорност на държавите членки на Европейския съюз, е заявил министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което се провежда в гр. Люксембург, съобщи пресслужбата на министерството.

Българският земеделски министър е коментирал, че може да бъде постигнат баланс между трите стълба на устойчивост, само ако той бъде съобразен с националните и регионалните особености на горското стопанство.  По думите му, това може да бъде достигнато задължително с участието на всички заинтересовани страни, както и отчитане на финансовите нужди за поддържане на баланса. „Необоснованото ограничаване на икономическите ресурси на горите, при липса на външно финансиране, в крайна сметка ще доведе до влошаване и на всички останали функции на горите, поради невъзможност за адекватното им управление“, посочва министър Бозуков.

По отношение на предвиденото законодателно предложение относно наблюдението, докладването и събирането на данни за горите на ЕС, проф. Христо Бозуков е обяснил, че предложеният подход от ЕК не е най-ефективният метод за постигане на тази цел. „Приветстваме готовността на ЕК да използва технологии за дистанционно наблюдение в горите, доколкото това не носи допълнителни разходи за държавите членки“, е уточнил още земеделският министър.

Той е категоричен, че предвидените в Стратегията на ЕС за горите за 2030 г. нови индикатори за устойчиво управление на горите и схеми за доброволно сертифициране следва да се надградят. „Те не трябва да пренебрегнат съществуващите и одобрени критерии и показатели, разработени в рамките на Министерския процес за опазване на горите в Европа, преименуван на „Горите на Европа“,  е изтъкнал министър Бозуков.

(ПЗ)