Новини

Чрез системата ВетИС да се издават електронни рецепти, е заложено в проекта на нов Закон за ветеринарномедицинската дейност

2021-10-20 

Предвижда се да се повиши ефективността на официалния контрол при превенцията и разпространението на болестите по животните и хората. Това е заложено в проекта на нов Закон за ветеринарномедицинската дейност, който е обсъден от заместник-министъра на земеделието, храните и горите доц. Крум Неделков, представители на Българската агенция за безопасност на храните, Центъра за оценка на риска по хранителната верига, Български ветеринарен съюз и други експерти, съобщи пресслужбана на земеделското министрество. .

Законопроектът има за цел да бъдат хармонизирани с националното законодателство изискванията на предложения пакет от нормативни актове на Европейския съюз по отношение на агрохранителната верига, защитата на здравето на хората и животните и ветеринарните лекарствени продукти. Промените са насочени към контрола при ранното откриване на заболяванията, бързата реакция, повишаване на осведомеността на фермерите и други. Нов момент в нормативната уредба е и здравеопазването на водните животни, се сазва в дъобщението.

Част от промените засягат продължаващото обучение, груповите ветеринарномедицински практики и дигитализацията.  По отношение на дигитализацията, заместник-министърът е посочил, че се очаква през следващата година системата ВетИС да бъде надградена, с което да се въведе възможността за електронно издаване на рецепти.

Заместник-министърът е информирал още, че ще има и нововъведения във ВетИС, свързани с уведомяването от страна на фермерите за събития с животните по електронен път. Според него, това може да затрудни част от фермерите. В тази връзка ще се обсъди възможността това информиране да става и по телефон.

Работата по законопроекта ще продължи, а след финализирането му ще бъде публикуван за обществено обсъждане, се посочва в информацията.

(ПЗ)