Новини

МЗХГ уведомява биологичните оператори, че от 12.12. т. г., Екогрупо Италия - клон България, прекратява дейност

2021-11-16 

Министерството на земеделието, храните и горите уведомява всички биологични оператори, които имат сключен договор за контрол и сертификация Екогрупо Италия, посредством клона си в Р. България – “Екогрупо Италия - клон България”, че същото прекратява контролната си дейност на територията на Република България, считано от 12.12.2021 г. Съобщението е публикувано на уеб страницата на министерството.

В допълнение се посочва, че Министерството на земеделието, храните и горите обръща внимание, че вашите настоящи сертификати (писмено доказателство и сертификат за съответствие), издадени от цитираната по-горе фирма, изтичат на 12.12.2021 г. След тази дата всяко тяхно използване е строго забранено и подлежи на съдебно производство. С оглед на неизбежната промяна в обстоятелствата по сключените от вас договори за контрол и сертифициране, трябва да потърсите прехвърляне на дейността си към друг контролен орган, за да останете безпроблемно сертифицирани. Законодателството за биологично производство изисква да няма прекъсване в процеса на сертифициране при прехвърлянето ви към друг контролен орган.

(ПЗ)