Новини

Европейската комисия стартира Start-up Village Forum – за по-силни и устойчиви селски райони

2021-11-17 

Eвропейската комисията стартира на 16.11.2021 г. Форум за стартиращи села, (Start-up Village Forum ), за да събере информация за предизвикателствата и потенциала на стартиращите компании в селските райони, се казва в съобщение публикувана на уеб сайта на комисията. Като част от дългосрочната визия на ЕС за селските райони от юни 2021 г. и Плана за действие на Комисията за селските райони, годишният форум за стартиращи села допринася за насърчаване на научните изследвания и иновациите в селските общности и помага за изграждането на по-иновативно предприемачество, което ще привлече повече млади и талантливи хора, се твърди в съобщението.

В допълнение се казва, че форумът има за цел да се превърне в отворено пространство, където местни, регионални, национални и европейски институции и заинтересовани страни могат да се срещат, обсъждат и оформят действия за стартиращи иновации в селските райони. Форумът за иновации в селските райони ще свърже участниците в иновациите в селските райони в целия ЕС и ще засили развитието на селските иновационни екосистеми. Start-up Village Forum се стреми да предостави знания за селските иновативни стартиращи фирми, видовете иновации, в които участват, пропуските в услугите, които очакват от иновационните екосистеми и как те могат да бъдат засилени в бъдеще.

Събитието за стартиране трябва също да допринесе за информиране на предприемачите и участниците в иновациите в селските райони за съществуващите възможности, от които могат да се възползват, например в рамките на програмите на ЕС за развитие на селските райони и политиката на сближаване. Той също така ще осигури общо разбиране на концепцията за Start-up Village, как тя се свързва с концепцията за Smart Villages и ще проправи пътя за следващи издания през следващите години.

По-широките цели на Start-up Village Forum са:

Подкрепа за по-нататъшното развитие на селските иновационни екосистеми ;

Идентифицира и анализира  иновации в селските райони;

Свързване участниците в иновациите в селските райони в целия ЕС, с акцент върху стартиращите предприятия; и

Осигуряване на общо разбиране на концепцията за стартиращо село и подчертаване на връзката с концепцията за умно село.

Членовете на колегията са казали:

Дубравка Шуица , заместник-председател по демография и демокрация: „Днешното стартиране на Start-up Village Forum е ново начало за селските райони. То е отражение на значението, което Комисията отдава на подкрепата на селските райони, защото е в селските райони, че демографският преход е най-видим. „

Мария Габриел , комисар по иновациите, изследванията, културата, образованието и младежта:  „Естеството и източниците на иновациите се променят. Иновациите все повече идват от източници, различни от научни изследвания, било то от социални предприемачи, крайни потребители, граждани, младежи или чрез модели на сътрудничество. Свързването на всички участници, където и да се намират – включително селските райони – има по-голямо значение сега от всякога. Така че нека се възползваме от тази възможност, Start-up Village Forum, за да започнем да създаваме нашето общо бъдеще заедно. Нека синхронизираме усилията си между териториални нива и области на политиката, за да дадем възможност на нашите стартиращи предприятия в селските райони сега и през следващите години."

Януш Войчеховски , комисар по земеделието: „Днес селските райони предлагат изобилие от възможности за използване, както е заложено в дългосрочната визия за селските райони. Насърчаването на иновациите в селските райони трябва до голяма степен да допринесе за зеления и цифров преход, като е от полза за нашите селски общности, нашите фермери и обществото като цяло. Start-up Village Forum играе важна роля, като свързва стартиращи фирми, участници в селските райони и публични власти за споделяне на знания и опит. Очаквам с нетърпение тазгодишните дискусии и предстоящите издания.”

За повече информация: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6051

(ПЗ)