Новини

Януш Войчеховски с личен ангажимент - малките и средните фирми да получат по-справедлива подкрепа от еврофондовете

2021-11-24 

Приветствам днешното гласуване от Европейския парламент. Това ни доближава с още една крачка до справедлива ОСП за европейските фермери, е казал Януш Войчеховски, Комисар по земеделие в ЕК, в речта си след гласуване от Европейския парламент относно реформата на ОСП ( 3.23.11.2021 г.), цитиран от уеб сайта на комисията.

Ето още какво казва комисарят по земеделието:  -Ясно е, че новата ОСП трябва да бъде по-справедлива – това означава да не изоставяме никого.

Днес Европейският парламент гласува за по-справедлива политика; не само за малки и средни семейни фермери, но и за млади фермери и земеделски работници.

Аз лично ще гарантирам, че малките и средните семейни ферми няма да бъдат изключени от каквато и да е намеса или помощ.

Тези ферми съставляват по-голямата част от фермите в Европа и ни осигуряват по-голямата част от нашата храна – те ни издържат, така че ние трябва да ги подкрепяме.

Днес Парламентът също гласува за по- екологична политика. Тя включва силни мерки, които могат да работят за земеделските производители на място и да помогнат за постигане на целите на Зелената сделка.

Зелената сделка обаче е политическа стратегия и не води до преки правни задължения за фермерите.

Ще има толкова зелени последици в Общата селскостопанска политика, колкото държави-членки я въвеждат в стратегическите планове и толкова земеделски производители, които я въвеждат в своите стопанства.

Ще гарантирам, че държавите-членки ще въведат подходящи стимули за земеделските производители в своите стратегически планове.

Ще гарантирам, че тези стимули ще направят европейското земеделие по-благоприятно за нашата околна среда, нашия климат и за хуманното отношение към животните.

И ще гарантирам, че за фермерите си струва да се възползват от тези стимули.

Общата селскостопанска политика по дефиниция е обща; и приетото днес законодателство отразява нашите общи цели.

Но за да постигнем нашите общи цели, ние се нуждаем от колективни усилия и ефективни стратегии.

Държавите-членки вече имат възможността да разработват свои собствени стратегии въз основа на собствените си нужди и силни страни.

Те имат възможността да поставят цели и да предприемат действия, за да постигнат реални резултати.

Призовавам държавите-членки да се възползват от възможността, предоставена от днешното гласуване.

Това е възможност да осигурим бъдеще за нашите фермери и селски общности .

Това е възможност, която не можем да си позволим да пропуснем .

Източник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_6250