Новини

Очаква се цените на зърнените и маслодайни култури да продължат да се вдигат през Новата година, прогнозира САРА

2022-01-06 

FOB цените от Украйна за м. декември се задържат в сравнение с предходните месеци, когато нарастваха със средно 7% месечно, се съобщава в Бюлетин №12 на Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).

 Отново по данни на цитирания бюлетин, достигнатите цени са съответно: хлебна пшеница - 329 US$/т, ечемика - 300 US$/т, фуражна пшеница - 309 US$/т. При царевицата FOB цената е 275 US$/т. При слънчогледовото олио, FOB цените спадат с около 6% на месечна база и са 1330 US$/т, а за слънчогледовото семе 665 US$/т.

 Очаква се цените на зърнените и маслодайни култури да продължат да се вдигат през Новата година. Заради празниците по това време на годината, раздвижване на пазарите може да има след средата на м.януари, 2022 г.

 Износното мито за пшеница от Русия продължава да се покачва и е 94 US$, а за царевица 69 US$, когото е в рамките на квотата. Извън квотата, митото е 50% от индикативните износни цени, но не по-малко от 100 US$. При слънчогледовото олио износното мито е 70% от разликата между индикативната цена и 1000 US$.

(ПЗ)