Новини

Разпределение на ресорите на заместник-министрите в Министерството на земеделието

2022-01-06 

Земеделският министър Иван Иванов, днес, е представил пред парламентарната комисия по земеделие екипът си, както и разпределението на ресорите на заместник-министрите.

Заместник-министър Атанас Добрев ще наблюдава работата на Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“, „Напоителни системи“, частта държавни горски предприятия и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Заместник-министър Момчил Неков председателства Националния стратегически план за Общата селскостопанска политика, отговаря за Програма за развитие на селските райони, за европейската координация и международните отношения, пазарни мерки и организация на производители и политиката по Агрохранителната верига.

Заместник-министър Стефан Бурджев има ангажимент да следи дирекциите по „Животновъдство“, „Идентификация на земеделски парцели“, „Държавни помощи и регулации“, „Морско дело и рибарство“, „Обща политика в областта на рибарството“, „Поземлени отношения и комасация“, както ще отговаря и за  Изпълнителната агенция по лозата и виното.

Заместник-министър Иван Христанов отговаря за дирекциите „Растениевъдство“, „Биологично производство“ и „Директни плащания“, в неговия ресор са й Селскостопанската академия, Изпълнителна агенция по горите, БАБХ и Изпълнителна агенция „Борба с градушките.

(ПЗ)