Новини

До края на януари месец Министерство на земеделието стартира виртуални приемни за фермерите, твърди Иван Иванов

2022-01-11 

Официално съобщение на пресцентъра на МЗ

„Още от първите дни ръководството на Министерство на земеделието започна реализирането на нашата политика за отвореност към земеделците, към браншовите организации и към Вас, медиите“, увери министърът на земеделието д-р Иван Иванов при представянето на екипа и приоритетите му днес пред медиите.„Вчера се проведе първата ни среща с браншовите организации, като срещите продължават по ресори още утре и в следващите дни – в областта на растениевъдство, животновъдство и преработвателна промишленост, като имат основна насоченост да се чуят проблемите на сектора и да се намерят работещи решения за Стратегическия план за земеделието и селските райони“, подчерта министър Иванов.

По думите му, друго, което се предвижда, с оглед на прозрачност в работата на министерството и улесняване на достъп до информация е стартирането на виртуални приемни за земеделските производители със служителите и директорите на дирекции от министерството. Той увери, че оттук нататък ще има такива редовни срещи и това е мотивирано от намерението на екипът му, политиката на министерството да е ориентирана към решаване на проблемите на земеделските производители, като ще се уточни и представи начинът, по който земеделските производители ще могат да се свързват и да заявяват своя интерес за участие във виртуалните приемни.

Министър Иван Иванов представи и своя екип от заместник-министрите Стефан Бурджев, Момчил Неков, Иван Христанов и Атанас Добрев, както и парламентарният секретар Тодор Байчев, като подчерта, че това е един от малкото министерски екипи, в които има представители на различни партии от коалиционното правителство, което подчертава значимостта, която се отдава на развитието на земеделието.

Заместник-министър Стефан Бурджев посочи, че ще отговаря за дирекции „Идентификация на земеделските парцели“,„Животновъдство“, „Поземлени отношения и комасация“, „Морско дело и рибарство“, „Обща политика в областта на рибарството“, „Държавни помощи и регулации“, както и за Изпълнителната агенция по лозата и виното и Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

Момчил Неков ще отговаря за дирекции „Развитие на селските райони“ и от тази гледна точка е председателстващ на тематичната работна група за изготвяне на стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Той ще отговаря и за дирекции „Европейска координация и международни отношения“, „Политики по агрохранителната верига“ и „Пазарни мерки и организации на производители“.

Заместник-министър Иван Христанов ще отговаря за секторите „Растениевъдство“ и „Биологично производство“, за директните плащания, както и за Българска агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция по горите и агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“.

Заместник-министър Атанас Добрев ще отговаря за Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ и областните дирекции „Земеделие“, за „Напоителни системи“ и хидромелиорациите, както и за държавните горски предприятия. Ще отговаря и за дейността на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

 Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“