Новини

Иван Иванов обещава фермерите да бъдат подкрепени при създаване на кампуси за сезонни работници

2022-01-13 

„Заедно ще направим сектор „Растениевъдство“ отново конкурентен на пазара на труда”. Това e заявил министърът на земеделието д-р Иван Иванов на продължилата повече от 6 часа видеоконферентна среща с представители на браншови организации в сектор „Растениевъдство”, цитиран от пресслужбата на министерството- Тое казал, че приветства идеята за създаване на работна група, която да обсъди проблемите с работната ръка в сектор "Растениевъдство", за да може секторът да е конкурентен по отношение на работната заплата и условията на труд, които предлага на сезонните и постоянните работници.

 

На поставен въпрос за сезонните работници в растениевъдството, министърът е съобщил, че се работи за включване на мярка в Националния стратегически план за развитие на земеделието и селските райони, с която да се подкрепи създаването на мобилни кампуси за фермерите. 

 

Министър Иванов е взел отношение и по въпросът за работната ръка в розопроизводството. Осъдена е и идеята за свикване на консултативния съвет по маслодайната роза, който да подпомогне изготвянето на стратегията за развитие на сектора и да работи по предложения, свързани с осигуряване на условия за привличане на работна ръка за сектора. За целта се планира да се привлекат в съвета и експерти от социалното министерство и Института по розата. Министърът е посочил още, че предстоят разговори и с кредитни институции,за разглеждане на възможността за подпомагане в земеделието, сред които и осигуряване на заемни средства извън бюджета за началото на кампанията по розобера още през тази година. 

 

Министър Иванов е отговорил и на въпрос на Националната асоциация на тютюнопроизводителите 2010, като е уверил, че по отношение подпомагане на тютюнопроизводителите се търси най-справедлив вариант.

 

„Имаме жизнена потребност от обединение на браншовите организации и загърбване на по-частните интереси“, е заяви  на срещата заместник-министър Иван Христанов. Той счита, че трябва да се върви към разширяване на базата на българското земеделие, като се подпомагат по-малките производители в развитието им да станат средни и по-големи. 

Една от основните теми, която е била повдигната по време на разговора, беше осигуряването на пазар за българската продукция. Заместник-министър Христанов е акцентирал върху това, че Министерство на земеделието започва усилена работа в подкрепа на българското производтсво: БАБХ започва да контролира по-внимателно вноса от трети страни по отношение на сигнали за остатъци от препарати за растителна защита и пестициди; провеждане на разговори с търговските вериги за по-добро позоциониране на български продукти; за реализацията на продукцията предстоят разговори и с МОН и МЗ за вкарване на българското производство в училища, болници, старчески домове и всички останали социални заведения.

 

Заместник-министър Момчил Неков от своя страна е подчертал пред представителите на бранша, че могат да разчитат на диалог със земеделското министерство.

По отношение прилагането на ПРСР от бранша е поставен въпросът за публикуване на ежеседмична база на разяснения към бенефициентите, като зам.-министър Неков е поел ангажимент това да бъде направено.

(ПЗ)