Новини

Разкрити са системни слабости при транспортиране на животните, алармират от ЕП

2022-01-13 

Наблюдават се слабости в правилата за превоз на животните, които поставят под заплаха благосъстоянието  им, заявява председателят на анкетната парламентарна комисия Тили Мец, се казва в информация публикувана на уебсайта на Европейския парламент (13.01. 2021).

В съобщението се припомня,  че парламентът създаде анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране, за да оцени настоящото положение в Европа, след като отправи призив за по-добра закрила в началото на 2019 г. Анкетната комисия прие своя доклад по темата през декември 2021 г. Парламентът ще гласува по него на пленарното си заседание през януари 2022 г.

Председателят на анкетната комисия Тили Мец (Зелени/ЕСА, Люксембург) заявява, че „е важно да се осигури еднакво ниво на закрила по време на цялото пътуване, както е важно и превозвачите, и шофьорите да разполагат с единен набор от правила, които да спазват при трансгранични превози“.

Парламентарната комисия е открила в проучванията си системни слабости при прилагането на съществуващите правила за закрила на животните и отправя препоръки за промени в правилата за транспортиране. Европейската комисия се очаква да предложи изменения през 2023 г.

Депутатите призовават за намаляване на максималната продължителност на пътуванията. Превозът на животни за клане не следва да бъде по-дълъг от 8 часа, а на животни за отглеждане и производство на мляко и яйца - до 4 часа.

Освен това текстът препоръчва по-добра закрила на младите и бременните животни. Неотбитите животни следва да не се превозват през първите 5 седмици (изискването към момента е за първите 10 дни), а транспортирането на бременни животни, за които са изминали две трети от бременността, трябва да бъде забранено (към момента прагът е 90% от бременността).

 Повече по темата може да прочетете  на: https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20211215STO19501/transportirane-na-zhivotni-razkriti-sa-sistemni-slabosti-interviu

Снимка: www.europarl.europa.eu