Статии

Подготовка на почвата за отглеждане на пролетни зеленчукови култури

2017-03-06 

За осигуряване на високи и постоянни добиви от пролетни зеленчукови култури с първостепенно значение е качественото и навременно обработване на площите за тяхното отглеждане, както и спазването на определена ротация на зеленчуковите култури (сеитбообръщение). Начинът на обработка зависи от типа на профилиране на почвата, почвено-климатичните условия на района, където ще се отглеждат, схемите на сеитбообращения, от заплевелеността и от биологичните изисквания на културите.

През пролетта се отглеждат основно спанак, репички, салата, лук и чесън за зелено. Подготовката на почвата започва с дисковане в началото на август, на дълбочина 10-12 cm след прибиране на предшественика. С тази обработка се запазва почвената влажност и се провокира поникване на семената и развитие на плевелната растителност, като пълното й унищожаване се постига с двукратно дискуване по диагоналите на блока. При силно заплевеляване на площта е препоръчително третиране с Раундъп, при слънчево, но не горещо време. След изсъхване на плевелите площта да се дискува.

Подравняване на терена е необходимо когато зеленчуковите култури се отглеждат на големи площи. Осигурява се нормална работа на машините, както и равномерно гравитачно поливане на растенията.

Дълбоката оран се извършва с обръщателен плуг на дълбочина 20 - 25 cm за леките глинесто - песъчливи почви и на 30-35cm за тежките почви. Провежда се перпендикулярно на поливните бразди. Най-благоприятния срок е от 10 август до 15 септември, съобразено с прибирането на предшественика. С тази обработка се внасят необходимите количества калиеви и фосфорни торове, на базата на предварително извършен агрохимичен анализи на почвата за отчитане запасеността й с хранителни вещества и съобразени с изискванията на културата. Примерни торови норми за пролетните зеленчукови култури са:

-          спанак – троен суперфосфат 8-16kg/da и калиев сулфат 10-20 kg/da;

-          репички – троен суперфосфат 10-12 kg/da и калиев сулфат 12-15 kg/da;

-          салата - троен суперфосфат 20-25 kg/da и калиев сулфат 10-20 kg/da

-          лук и чесън за зелено – троен суперфосфат 15-18 kg/da и калиев сулфат 10-12 kg/da

 

През есента преди започването на валежите се извършва профилиране почвената повърхност. Отглеждането на зеленчуковите култури на висока равна леха отговаря най-добре на изискванията им. Осигурява подходяща дълбочина на рохкавия почвен слой, устойчив и благоприятен воден режим и оптимален топлинен режим на почвата, както и позволява бързо оттичане на излишната вода при валежи. Площта се набраздява с комбиниран браздооформител, с един ход на машината се оформят три лехи, всяка с ширина 100cm и дълбочина на браздата 25-30cm. Лехите се дооформят с комбиниран лехообразувател. Подходящи са за отглеждане на салата, лук и чесън за зелено, репички.

 Статията е авторска и е публикувана в бр. 3/март 2017 г. на сп. „Практично земеделие”. Подробности за абонамент: 0888 58 54 68.