Статии

Увреждане на царевицата от наводняване или заливане с вода

2017-05-08 

 Преди фенофаза 5-ти лист (определена по видимите листни шийки) или когато върхът на нарастване на царевицата е близо до или под повърхността на почвата, културата може да оцелее само 2 или 3 дни в условията на наводняване.

Запасът от кислород в почвата се изчерпва след около 48 часа в наводнената почва. Без кислород растението не може да изпълнява поддържащи живота функции: например, усвояването на хранителни вещества и вода е намалено, растежът на корена е забавен и т. н.

Ако температурите по време на наводняването са високи (по-високи от 25 С), растенията могат а оцелеят 24 часа. по-хладните температури удължават оцеляването. След като веднъж върхът на нарастване е над нивото на водата, вероятността за оцеляване силно се повишва.

Дори ако наводняването не причини смъртта на растенията веднага, то може да има дългосрочно отрицателно въздействие върху развитието на културата. Излишъкът на влага по време на ранните фенофази забавя развитието на корените на царевицата. В резултата на това растенията могат да бъдат обект на по-големи увреждания, ако лятото е сухо, тъй като кореновите системи не са достатъчно развити, за да достигнат наличната почвена вода. Наводняването и заливането с вода водят също до загуба на азот чрез повърхностно и в дълбочина отмиване на азота (б. р. внесен с азотните торове).

Ако наводняването при царевицата продължи по-малко от 48 часа, увреждането на растението би трябвало да е ограничено.

Съвет

За да се убедите в оцеляването на растението, проверете цвета на върха на нарастване (той трябва да бъде бял до кремаво оцветен, докато потъмняването и размекването предшестват смъртта на растението.) и потърсете нови растящи листа три до пет дни, след като водата се оттече от полето.

Болести, създаващи проблеми, опасността от които нараства при наводняване и по-хладни температури са царевичната главня и „лудия връх”.

Гъбичките, които причиняват „луд връх” инфектират младите царевични растения в условия на наситена с вода почва. Устойчивостта на хибридите към тези болести е ограничена и е трудно да се предвидят уврежданията преди края на сезона на отглеждане.

 За статията са използвани материали от книгата „ За царицата на полето от ПИОНЕР – Растеж и развитие на царевицата”, София, изд. 2013 г. (със съкращения), Пионер Семена България