Статии

Oчаквайте повече с AgCelence срещу болести и стрес на полето

2014-05-28 

AgCelencee иновативната концепция на БАСФ без аналог в света на растителната защита

 

Продуктите от концепцията AgCelence® са последен клас фунгициди, които предоставят  на растенията възможността да проявят целия си генетичен и производствен потенциал. Как? Като повишават физиологичните процеси в растенията, толерантността на стрес при културите и защитата на посевите от болести. В следствие растенията по-пълноценно усвояват водата и хранителните вещества,  предпазени  са от преждевременно узряване и се развиват жизнени и здрави.

 Предимства:

·       Увеличени добиви

·       Продукция с повишено качество

·       По-висока ефективност на производството 

Пиктор в слънчоглед: Доказано по-високи добиви средно с 15 %

Предимствата на Пиктор в слънчоглед са добре познати на производителите, отглеждащи тази маслодайна култура. Пиктор осигурява цялостна защита срещу всички важни гъбни болести при слънчогледа - склеротиния, алтернария, ботритис, фома, фомопсис и др.  Продуктът се разпределя по повърхността и във вътрешността на всички зелени части, като ги предпазва и унищожава вече развилите се спори и допълнително блокира развитието на гъбните хифи. При наличието на стресови фактори като високи температури и засушаване Пиктор редуцира нивото на хормона на растежа (етилен), спомага за оптималното протичане на фотосинтезата и предотвратява преждевременното узряване. В резултат на действието на Пиктор се подобрява водният обмен и способността за усвояване на хранителните вещества. След Пиктор продукцията е с повишено масленото съдържание, а загубите от оронване са минимални. По данни на фермери в България, от три години Пиктор увеличава добива от слънчоглед на единица площ средно с 15%.

 

Посредством „зеления“ ефект, толерантността към стреса и защитата от болести Пиктор разгръща пълния генетичен и производствен потенциал на културите. Удължената вегетация, добре развитата коренова система, здравите стъбла и листна маса осигуряват качествено наливане на семената и максимален добив. Пиктор дава на слънчогледа висока масленост и обем на семената. Допълнителният плюс се усеща най-вече в момента на прибиране. Благодарение на Пиктор няма оронване по питите на слънчогледа. Усещането по време на жътва в полетата с Пиктор е различно...третирайте и ще се убедите!

Ретенго в царевица: За жизнени растения и високи добиви

Царевицата е култура, за която грижите през цялата вегетацията са почти ясно дефинирани по отношение на количество и добиви. Пазарните изисквания за качествена и чиста реколта обаче се завишават с темповете, с които се интензифицира производството, както по отношение на зърно, така и що се отнася до царевицата като суровина за биогаз, или фураж. Болестите по царевицата могат да сринат добивите само при драстично намножаване, каквото у нас рядко се наблюдава. Повишените изисквания към качеството на продукцията обаче налагат да се търси решение и срещу действието на патогените. А то е не толкова пряко, колкото косвено заради възможността продукцията да се окаже заразена с опасните афла токсини и да стане непродаваема. Афла токсините са силно канцерогенни и неслучайно напоследък се обръща все по-сериозно внимание на чистотата на продукцията.

Продуктът Ретенго съдържа най-новия и високоефективен стробилуринпираклостробин – активното вещество, масово използвано от най-големите производители на царевица в САЩ.  Ретенго увеличава издръжливостта на стрес, причинен от биотични и абиотични фактори,  намалява ефекта, причинен от термичен и хидрострес, градушка и други фактори. Това се постига чрез увеличаване на листната повърхност и  зелената маса, чрез подобряване развитието на кореновата система и здравния статус на стъблата.

Силната коренова система осигурява оптимален прием на вода и хранителни вещества от растенията през цялата вегетация дори и при негативните фактори като студена и влажна пролет, преовлажнени почви, суша и други стресови индикации.

Третираните с Ретенго царевични посеви са със заздравени стъбла и повече зелена маса. До жътва стъблата остават прави, посевът е с унифицирана височина на растенията и равномерно заложени кочани, което допринася за увеличение на скоростта на прибиране на реколтата и за намаляване на разхода за гориво.

Ретенго увеличава броя на редовете в кочана, респективно зърната. Продуктът осигурява бързо възстановяване след механични повреди и положителен ефект върху добива, независимо от наличието на болести.

 

Най-подходящият момент за приложение на Ретенго® е преди наличието на зараза или преди настъпването на стресови условия за културата. За нашите географски ширини този период обикновено е след фаза „удължаване на стъблото“ (височина около 80 см) до изметляване в доза 70 – 100 мл/дка.