Статии

Оптимална стратегия за реализиране максималния потенциал на царевицата

2014-06-08 

Производителите с опит в производството на царевица знаят, че това е култура, от която може да се получат най-високите  приходи в сравнение с всички останали полски култури. Разбира се, за да се случи това е необходимо да се прилага точната технология, като дори малките детайли са критични за постигането на високи цели. Ключовите моменти за постигане на изключително рентабилно производство свързани с растителната защита при царевицата са:

1. В началните фази от развитие, царевицата трябва да е чиста от плевели, за да не бъде конкурирана в този изключително важен период, когато се залага добива (по-голям брой редове в кочана, по-добре развита коренова система, повече и по-равномерно разпределена листната фотосинтезираща повърхност). За да се постигне това, трябва да се ползва добър почвен хербицид, който има широк спектър и дълго реактивиращо се последействие. Особено важно в условията на 2014 година беше и високата селективност на почвения хербицид, защото в период от 2-3 седмици се изсипаха валежи в рамките на 100-150 л/кв. м, в зависимост от района. Това са добри условия, в които може да се наблюдава до колко  е селективен съответния хербицид .

В тази сложна обстановка Мерлин Флекс®  отново показа своята класа, като перфектно контролира плевелите и по никакъв начин не възпрепятства развитието на царевицата.

Производителите на царевица, които искат да опитат ранно вегетационното действие на Аденго®, е важно да наблюдават плевелите и културата и да третират в оптималният момент ( 2-3 лист на едногодишните житни и едногодишните широколистни плевели и  до 3–ти лист на царевицата), за да постигнат най-добрият ефект от продукта. Това приложение би показало предимствата си в една по-суха година, защото тогава има много по-сигурно действие в сравнение с останалите почвени хербициди. През година като тази, когато условията са по-влажни, Аденго® ще има предимство, понеже ефектът при това приложение ще има по-дълга защита.

Там където не е приложен почвен хербицид или е направен неточен избор, се налага корекция с вегетационен хербицид.

2. От изключителна важност е продукта да е с най-високо ниво на селективност към културата. Защото дори перфектно да изчистим царевичния посев от плевели, ако това ни коства допълнителен стрес за културата, означава че вече сме платили прескъпо за хербицида. От няколко години насам има един вегетационен хербицид, който се откроява със своята „безпристрастност“ към царевицата и всеки нов или вече познат продукт се опитва да се сравнява с него по този показател, което е красноречиво доказателство за неговата ненадминатост!

Лаудис® е продукта предпочитан от най-големите производители на царевица, не защото е евтин, а защото както се изразяват самите те е „безплатен“ поради това, че не се плаща никаква цена от добива след неговото приложение, а ефектът срещу плевелите е бърз и категоричен.

 

Когато имаме специфичен проблем с балур от коренища, най-правилното решение е Екип®, доказал се срещу балура продукт, който от всички балурициди е с най-толерантно действие, заради наличието на Антидот. Освен това Екип® контролира сравнително широк спектър от широколистни плевели. Когато искаме да ползваме комбиниран продукт без да се налага да смесваме два отделни хербицида за постигане на пълен ефект срещу смесеното заплевеляване може да заложим на Вентум® или Майстер® ОД. Разликата между двата продукта е, че Вентум® е гранулиран, а Майстер® е течен и може да се ползва до 8-ми лист на царевицата. Важна подробност е, че когато имаме проблем със самосевка от технологичен слънчоглед или рапица, ефектът срещу тях е ограничен и е по-добре да се заложи на комбинацията от Лаудис®, ако царевицата е в по-напреднала фаза (8-9 лист). Когато знаем всички тези специфични моменти при борбата с плевелите в царевица, и заложим на подходящия продукт или комбинация от продукти, възможността да постигнем много по-добри добиви и съответно по-рентабилно производство силно нарастват.