Статии

Европейската комисия търси обратна връзка относно дългосрочната си визия за селските райони

2020-09-09 

Европейската комисия започна (на 07.09.2020) обществена консултация относно новата си инициатива за дългосрочна визия за селските райони. Тази консултация има за цел да събере виждания за текущите възможности и предизвикателства в селските райони, стремежите към селските райони през 2040 г. и действията, необходими за постигането на тези стремежи. Това се казва в съобщение на ЕК, публикувано на официалната й интернет страница

Всеки заинтересован европеец, включително потребители, селскостопанския хранителен сектор, МСП в селските райони, страни от ЕС, регионални и местни власти, фермери, организации на гражданското общество, младежи в селските райони, неправителствени организации, местни групи за действие, мрежи от селските райони и учени могат да допринесат за онлайн обществена консултация до 30 ноември 2020 г. Комисията иска да осигури широка консултация и приканва всички, които се интересуват от бъдещето на селските райони и техните жители, да споделят своите виждания.

Обществената консултация относно дългосрочната визия за селските райони е първата стъпка към съобщението на Комисията по темата, което ще бъде публикувано в средата на 2021 г. Настоящото съобщение ще има за цел да подкрепи дебат на европейско ниво относно бъдещето на селските райони и мястото, което те трябва да имат в нашето общество. Той ще предложи действия, които трябва да бъдат предприети, включително в по-кратък срок, за постигане на тази дългосрочна визия за бъдещето на селските райони, се казва още в съобщението.

(ПЗ)