Статии

Грижи за изнесения разсад

2015-05-26 

Ако сте засадили доматите и пипера за ранно полско производство, едно от първите неща, които трябва да направите няколко дни след засаждането, е да проверите дали има загинали растения и да ги подсадите. Гарнирането на посева осигурява нормално развитие на всички растеиня и получаването на висок добив. При това трябва да внимавате и да подсаждате със същия сорт от който е изгубеното растение. Това е особено важно за доматите - да не подсадите в реда с индетерминантни растения, с някое детерминантно - или обратното.

Важна грижа за растенията е и навременното и правилно поливане. При доматите, през първата половина на вегетационния период /от засаждането до първата беритба/ са необходими 1-2 поливки. Това, естествено зависи от валежите, въздушната температура и състоянието на почвата. По-големи са изискванията на растенията през втората половина на вегетационния период, когато необходимостта от вода силно нараства. При пипера след първата поливка при разсаждането, със следващите поливки не трябва да се бърза. Необходимо е да се изчака възстановяването на кореновата система, което се демонстрира чрез потъмняване на върха на младите растения. Разбира се, ако почвата е лека и има високи температури, поливане може да се наложи и при подсаждането. Тъй като кореновата система на пипера се възстановява по-бавно, до втората поливка не трябва да се окопава, за да не се пречи на възстановяването й.

Окопването на доматите и пипера трябва да се прави редовно, особено след дъжд, но по-плитко, за да не се увреждат корените. Необходимо е да се загърлят растенията, тъй като се образуват адвентивни корени, които използват хранителните вещества от повърхностния почвен слой и укрепват кореновата система.

Освен това, необходимо е и при двете култури да се направи подхранване с минерални торове след първото окопаване. При доматите важна грижа е своевременното отстраняване на колтуците и привързването на растенията към конструкцията. Ако държите да получите ран добив, трябва да ги отглеждате едностъблено и да прекършите върха след 4-то съцветие. Ако искате да имате по-дълго време плодове, макар и по-дребни, можете да оставите първите странични леторасти и да ги отглеждате като двустъблени или тристъблени растения.

 

Статията е публикувана в бр. 5/май 2-15 г. на сп. „Практично земеделие”