Статии

Три нови черешови сорта на Институт по земеделие – Кюстендил

2016-04-10 

На щанда на Института по земеделие – Кюстендил, по време на

международното изложение АГРА`2016 г.- Пловдив, овощарите проявиха голям интерес към представените три нови черешови сорта. Трите нови сорта череши: ДИМА, ВАСИНИКА и  АЛЕКСТОН са утвърдени от ИАСАС /Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол към МЗХ/ през 2015 г. Автори /селекционери/ на сортовете са: доц.  д-р Николай Христов и проф. дсн. Васил Георгиев. Притежател на сортовете е Институт по земеделие – Кюстендил.

 

Нов черешов сорт ДИМА

/на снимката/

Първият български самофертилен черешов сорт.

Проблем, който се решава: обогатява сортовата структура на България. Дава възможност за създаване на едносортови черешови градини, без да са необходими сортове опрашители.

Произход: получен е от кръстосването на сортовете Ван и Стела.

Срок на зреене: плодовете узряват в края на второто десетдневие на юми, с около 3 седмици след тези на Ван.

Дърво: растежната сила на сорта е умерена, близка до тази на Ван. Образува сравнително рядка корона. Скороплоден и родовит сорт.

Цъфтеж: цъфтежът е късен. Средната дата на начало на пълен цъфтеж е около 20-ти април, с около 5 дни след този на Ван.

Плодове: едри, до много едри (8,3 g). Плътномесест е, по форма, оцветяване на кожицата и особености на плодовото месо и сока приличат на майчиния сорт Ван.

 

Нов черешов сорт АЛЕКСТОН

Нов, самофертилен черешов сорт.

Проблем, който се решава: обогатява сортовата структура на България. Дава възможност за създаване на едносортови черешови градини, без да са необходими сортове опрашители. Слабата растежна сила на дървото дава възможност за уплътняване на насажденията.

Произход: получен е от кръстосването на сортовете Ван и Стела.

Срок на зреене: узряват в края на второто десетдневие на юни, почти едновременно с тези на Ван.

Дърво: растежната сила на дървото, присадено на махалебкова подложка е слаба до умерена, по-слаба от тази на Ван. Образува рядка корона. Скороплоден и високо родовит сорт.

Цъфтеж: Средната дата на пълен цъфтеж е 15-ти април. С около 2 дни след този на Ван. Акстон е също самоплоден сорт, който му дава предимтво спрямо други самостерилни сортове.

Плодове: едри (7,6 g), широкосърцевидни, подобно на бащиния сорт Стела. Плодовото месо е плътно, с черночервена оцветена кожица и много добри вкусови качества.

 

Нов черешов сорт ВАСИНИКА

Нов, оригинален черешов сорт.

Проблем, който се решава: обогатява сортовата структура на България. Запълва беритбеният период между ранозреещият сорт Бигаро Бюрла и среднозреещият Ван.

Произход: получен е от кръстосването на сортовете  Ван и Стела.

Срок на зреене: узряват около средата на юни, с около 5-6 дни преди тези на Ван, с което успешно запълват времето между ранозреещите (Бигаро Бюрла) и среднозреещите (Ван) сортове.

Дърво: растежната сила на сорта е средносилна, по-голяма от тази на Ван. Образува средно гъста корона. Скороплоден и родовит сорт.

Цъфтеж: Цъфтежът е ран. Средната дата на начало на пълен цъфтеж е 10-ти април,   с около 3 дни преди Ван.

 

Статията е поместена в бр.3/април 2016 г. на сп. „Практично земеделие”

Автор на снимката: доц. д-р Н. Христов, Институт по земеделие – Кюстендил

Допълнителна информация: Институт по земеделие – Кюстендил

Тел.: 078 5226 12; е-mail: iz_kn@abv.bg; www.iz-kyustendil.org