Статии

Последни постижения на селекцията на лозата в ИЗС „образцов чифлик”- Русе

2016-04-13 

През 2012 г., със заповед на зам. министъра на МЗХ – д-р Цветан Димитров са признати и вписани в Официалната сортова листа на страната безсеменните десертнисортове лоза Зорница и Тангра.Двата сорта са защитени със сертификати от Патентно ведомство на Република България.

Сорт Зорница е отличен с медал на Четвъртото национално изложение „Изобретения, технологии и иновации 2012”, организирано от Съюза на изобретателите в България.

 Десертен безсеменен сорт ЗОРНИЦА

Сортът Зорница е създаден в Опитното лозе на ИЗС”Образцов чифлик”- Русе, чрез хибридизация на сортовете Русенско едро и Кинг руби. Кръстоската е направена през 1986 г. от Иван Тодоров, а морфологично, агробиологично и технологично проучване е извършено в сътрудничество с Галина Дякова.

Характерни морфологични признаци

Цветът е нормално устроен, двуполов.

Гроздът е голям (23 cm), коничен, понякога крилат, средно плътен.

Зърното е голямо (24/18 mm), елиптично, оцветено червено-сиво. Семената са рудиментни.

Лозите на сорт Зорница напъпват около 10 април. Дължината на вегетационния период от напъпването до физиологичната зрялост на гроздето е около 160 дни. Консумативната зрялост на гроздето в района на гр. Русе настъпва към 20 септември.

Средногодишният узрял приръст на леторастите е около 150cm, а броят на узрелите междувъзлия е 18.

Сортът се развива и плодоноси добре, присаден върху подложките SO4 и Шасла Х Берландиери 41Б. При формировка средностъблен Гюйо и гъстота на засаждане 2.0/1.4 m, коефициентът на плододаване е 1.1, а добивът грозде от хектар – 16 т. Лозите имат потенциална възможност да дават по-висок добив при формировка Лира и капково напояване.

Сортът Зорница е с повишена зимоустойчивост и е със средна чувствителност на криптогамни болести в границите на културната лоза Vitisviniferassp.sativa. При силни повреди от екстремни студове под минус 18-20оС, проявява много добра възстановителна способност.

Добри условия за своето развитие и плододаване сортът намира на терени, където общата температурна сума за вегетацията на лозата е не по-малко от 3800-3900оС.

Технологични качества

Сортът Зорница е типичен десертен безсеменен сорт. Средната маса на грозда е около 400 g, а на зърното – 4.9g. Консистенцията на зърното е хрупкава, а вкусът е хармоничен със специфичен приятен плодов оттенък. Семената са в рудиментно състояние и не се усещат неприятно при консумация на гроздето. Масата на рудиментите в 100 зърна е 0.22g.

В консумативна зрялост гроздето съдържа 20 % захари и 5.4 g/l титруеми киселини. През вегетационни периоди с по-висока обща температурна сума захарността на гроздето достига до 22-23 %, която е благоприятна за производството на стафиди. Гроздето не се рони и притежава много добра транспортабилност. Устойчивостта на зърното на натиск е 1 700 g, а на откъсване от дръжчицата – 400g.

Гроздето на сорт Зорница е подходящо за консумация в свежо състояние и за преработка в стафиди и компоти.

Обща характеристика на сорта

Сортът Зорница е типичен десертен безсеменен сорт, който зрее през втората половина на септември. Гроздът е голям, изравнен, а зърното е едро, червено-сиво оцветено, хрупкаво, с хармоничен вкус. Добивът грозде от хектар е 16 т. Лозите имат повишена устойчивост на студ, а гроздето притежава добра транспортабилност. Подходящи подложки за сорта са SO4,  Шасла Х Берландиери 41Б и Рупестрис дю Ло. Препоръчвани формировки са средностъблен Гюйо и Лира.

Гроздето на сорт Зорница е подходящо за консумация в прясно състояние и за преработка в стафиди и компоти. Добре се съхранява в хладилник и може да се предлага на пазара и през зимата.

                                                          

Десертен, безсеменен сорт ТАНГРА

Сортът Тангра е създаден в Опитното поле по лозарство на ИЗС”Образцов чифлик”- Русе, чрез самоопрашване на хибридна форма 3-32 (Болгар Х Алфонс Лавале) през 1987 г. от Иван Тодоров.

Морфологично, агробиологично и технологично проучване на вегетативното потомство на отделеното елитно семеначе 8-92 (3-32 I1)е извършено в сътрудничество с Галина Дякова.

Характерни морфологични признаци

Гроздът е голям (19,0/14,0 cm), цилиндрично-коничен, средно плътен. Зърното е голямо (24,5/18,2 mm), елиптично, червено-черно. Семената са в рудиментно състояние и не се усещат неприятно при консумация на гроздето.

Агробиологична характеристика

Сортът Тангра е късен (узрява около 5 октомври), типичен десертен безсеменен сорт.

Добивът грозде от хектар е около 18 т. Подходящи формировки за него са средностъблен Гюйо и Лира, а в по-топлите райони и Тендоне. Препоръчани подложки за сорта са SO4,  Шасла Х Берландиери 41Б и Рупестрис дю Ло. Лозите имат потенциална възможност да дават по-висок добив при формировките Лира и Тендоне, при по-висок агротехнически фон, включително с капково напояване.

Сортът Тангра не милерандира и е с повишена студоустойчивост и със средна чувствителност на криптогамни болести в границите на европейско-азиатската лоза. Той може да се отглежда успешно в райони, благоприятни за десертно гроздопроизводство, при осигуреност на обща температурна сума за вегетационния период над 3900оС.

Технологични качества

Сортът Тангра е типичен десертен безсеменен сорт. Средната маса на грозда е около 400 g, а на зърното – 5.5g. Консистенцията на зърното е хрупкава, а вкусът – неутрален, хармоничен. Семената са в рудиментно състояние и не се усещат неприятно при консумация на гроздето. Масата на рудиментите в 100 зърна е 0.22g.

В консумативна зрялост гроздето съдържа 18 % захари и 4.85 g/l титруеми киселини. То не се рони и притежава много добра транспортабилност. Устойчивостта на зърното на натиск е 1600 g, а на откъсване от дръжчицата - 450 g.       

Гроздето на сорт Тангра е подходящо за консумация в прясно състояние и за производство на висококачествени компоти. То се съхранява много добре в хладилник и може да се предлага на пазара и през зимата.

В процес на създаване са маточни насаждения за калеми от тези два безсеменни сорта лози, за да бъдат предлагани по-големи количества лозов посадъчен материал на пазара в следващите години.

Автори: Доц. д-р Галина Дякова, ас. Ралица Минчева, ас. Илиана Иванова

Допълнителна информация: тел: 082 820 801;

e-mail: izs.rousse@gmail.bg; www.izs-ruse.org