Растителна защита, торове, семена

Профилактични практики за производство на здрав разсад от зеленчукови култури

2017-01-10 

Независимо, че много професионални градинари през последните години закупуват готов зеленчуков разсад, произведен от специализирани фирми, не малка част от тях се занимават и с разсадопроизводство за собствени оранжерии и полета или за продажба. Тук, накратко, ще припомним основните преванивни практики, които се прилагат, за да се получи здрав разсад.

Гаранция за получаване на богата и качествена продукция е отглеждането на здрав разсад от домати, краставици, пипер, патладжани, салати, тиквички. През зимните месеци разсадът се отглежда в парници или оранжерии, където се създават най-благоприятни условия за развитието му - хранителни вещества, вода светлина и топлина. В случай, че се наруши някой от факторите на околната среда, младите растения реагират със заболяване или загиват.

За предотвратяване на нападението от болести и неприятели е необходимо да се спазват следните условия:

-парниците или оранжериите и площите около тях да се почистят от растителни остатъци и плевели;

-разсадът да се отглежда в отделни помещения далече от стари растения;

-за сеитба да се използват само здрави семена, едри и с висока кълняемост;

-разсадопосадъчните табли и саксийките за разсада, и другият работен инвентар да се дезинфекцират с 2%-ов разтвор от хлорна вар или 2%-ова солна киселина за 24 часа, а след това да се изплакнат обилно и изсушат;

-семената, произведени във фамилните стопанства от директните сортове, задължително се обеззаразяват с фунгицида Флоузан-1,8 мл/1 кг семена срещу почвени патогени;

-семената преди сеитбата се напрашват с Каптан 50 ВП-2-3 г/ 1 кг семена, за да се създаде около тях стерилна зона срещу вторична инфекция от патогени;

-торо-почвената смес, която се използва за отглеждане на разсада, се обеззаразява в преходната година, но ако мероприятието е пропуснато - семенното легло преди сеитбата се напрашва с Фунгуран ОН 50 ВП- 10 г/ кв. м. Тази мярка е забранена при краставиците, защото те са силно чувствителни към медните препарати и проявяват фитотоксичност;

- след сеитбата и покриване на семената с почва се прави поливка с Бордолезов разтвор- 0,5% по 3-4 л/кв.м;

-срещу попови прасета и голи охлюви се разхвърля готовата примамка Мезурол Шнекенкорн в доза 0,3 г/ кв. м - след сеитбата преди покриване на семената с торопочвена смес;

-при поддържане на оптимална температура (20-25оС) в разсадните помещения покълнват, а след поникването им температурата се регулира според изискванията на всяка култура;

-След поникването на разсадите нощните температури се понижават с 2-3°С при слънчеви и с 4-6°С при облачни дни, а дневните съответно с 4 и 6°С. Ако се поддържат високи температури в първите 7-10 дни след поникването растенията силно етиолират и са чувствителни към гъбни заболявания - т.н. сечене по разсада, черни петна и др.

- Етиолиране /силно збледняване на листата/ може да се получи и при голяма гъстота на растенията или при лошо проветряване на култивационното съоръжение. В тези случай се извършва подспиване на разсада с полувлажна торопочвена смеска до котиледонните листа на растенията.

 Преовлажняването на разсадите води до изжълтяване на листната маса и създаване на условия за развитие на болести. За отглеждане на здрав разсад е необходимо редовно проветряване на култивационното съоръжение.

- Във фаза 3-ти-5-ти лист разсадите се подхранват с 20-25 g/m2 амониева селитра и троен суперфосфат и с 15-20 g/m2 калиев сулфат. При отглеждането на непикиран разсад в полиетиленови оранжерии има опасност от измръзване на растенията при падане на късни пролетни слани. Предпазно средство в случая е покриването на лехите с вътрешни тунели.

-Проблем при разсадопроизводството е заплевеляването. При наличие на плевели до поникването борбата се води с хербициди, а след поникването чрез плевене. При поява на кускута трябва веднага да се унищожи.

 

 

Статията е авторска и е публикувана в бр. 1/януари 2017 г. на сп. „Практично земеделие”. Подробности за забонамент за списанието: 0888 585468