Растителна защита, торове, семена

ДюПон предлага: 5 пакетни предложения за контрол на болести и плевели при житни култури на изгодна цена

2017-01-17 

Продуктите, предлагани от ДюПон, могат да бъдат включени заедно в цялостна програма за опазване на житните култури от широколистни плевели и болести. Благодарение на гъвкавия момент на приложение на фунгицидите, тези програми могат да бъдат разработени така, че да отразяват специфичните особености на всяко поле, като се вземат под внимание климатичните условия, инфекциозния натиск, степента на заплевеляване и момента на третиране, както и степента на интензивност на отглеждане.

ВИСШАТА КЛАСА В ЗАЩИТАТА ОТ БОЛЕСТИ

Три от фунгицидите, които ДюПон предлага при житни култури - Кредо™ 600 СК, АкантоТМ 250 СК и  АкантоТМ Плюс съдържат последно поколение стробилурин – пикоксистробин, който с множеството си свойства осигурява високо ниво на защита срещу всички важни болести при житните култури и възможност за гъвкаво приложение в различни етапи от развитието на културите.

Пикоксистробин притежава:

Системно действие: Активното вещество се придвижва по ксилема, прониква през клетъчните стени в съседните тъкани и по този начин се придвижва  от третираните участъци към новия прираст. Благодарение на това свойство новият прираст остава защитен след третирането.

Трансламинарно действие: Пикоксистробин се разпространява откъм третираната страна на листа към противоположната, нетретирана страна. Благодарение на това се получава пълна защита на листа включително и от долната страна, където продуктът не е попаднал директно.

Газова фаза: Част от активното вещество се придвижва и преразпределя чрез изпарение към съседни части на третираното растение и към съседни листа. Това свойство позволява по-добро и равномерно разпределение, като образува еднородна защитена зона около третираното растение.

Бързо проникване през восъчния налеп: Част от фунгицида остава на повърхността на листа и се задържа във восъчния налеп на кутикулата. Това позволява по-добро преразпределение на продукта по повърхността на листа и така спомага за по-добрата защита от болести.

Благодарение на четирите посочени по-горе свойства, фунгицидите на ДюПон се абсорбират от листната маса за по-малко от 2 часа. Активното вещество се абсорбира бързо, и бързо се придвижва  в проводящите тъкани на растението, което дава възможност за гъвкавост при приложението и позволява третиране и когато условията за това са неблагоприятни.

През 2017 година ДюПон предлага на земеделските производители пет пакетни предложения за контрол на болести и плевели при житни култури. Един пакет покрива 200 декара. Всеки земеделски производител, който закупи някой от пакетите, получава фунгицидите в него на по-добра цена.

ОТЛИЧЕН КОНТРОЛ И 100% СЕЛЕКТИВНОСТ

В основата на всички пакети стои Гранстар® Супер - хербицидът на ДюПон с най-широк интервал на приложение при 100% селективност за културата, който се наложи на пазара като мощно оръжие срещу над 70 вида типични широколистни плевели.

ГЪВКАВОТО ФУНГИЦИДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДЮПОН

Пакети: Гранстар® Супер + Кредотм 600 СК

Гранстар® Супер + Акантотм Плюс

Тези два пакета дават възможност на земеделските производители да изберат момента на приложение на фунгицида. В основата и на двата пакета е хербицидът Гранстар® Супер, който се предлага в комбинация или с КредоТМ 600 СК, или с АкантоТМ Плюс.

За да се извлече максимума от предпазното действие на КредоТМ 600 СК, препоръчваме продуктът да се прилага в доза 150 мл/дка превантивно, преди развитието на болестите. Ако вече има начални проявени симптоми на болестите, препоръчваме третиране с АкантоТМ Плюс в доза 60 мл/дка. Продуктът е изключително подходящ благодарение на силно изразеното лекуващо и предпазващо действие.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАННО ТРЕТИРАНЕ

Пакет: Гранстар® Супер + АкантоТМ 250 СК + Талиус® 20 ЕК

Първото третиране е изключително важно за запазване на културата чиста от плевели и болести и пакета на ДюПон, който осигурява това съдържа хербицида Гранстар® Супер и фунгицидите АкантоТМ 250 СК и Талиус® 20 ЕК.

Добавянето на Талиус® 20 ЕК превантивно, или в начален етап от развитие на болестите е предпоставка за ефективна защита на културата, тъй като от една страна фунгицидът образува защитен слой около културата и благодарение на газовата фаза обгръща цялото растение, дори местата, които не са третирани. От друга страна, поради изразения мощен физиологичен ефект на Талиус® 20 ЕК се активират гените, отговарящи за имунните процеси в растението, като така допълнително се засилва автоимунната му защита. Не на последно място добавянето на Талиус® 20 ЕК усилва действието на АкантоТМ 250 СК срещу видовете ръжди.

ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИТНИ КУЛТУРИ

Пакети: Гранстар® Супер + АкантоТМ 250 СК + Кредотм 600 СК

Гранстар® Супер + АкантоТМ 250 СК + Талиус® 20 ЕК+Кредотм 600 СК

През последните години високият инфекциозен натиск налагаше прилагане на технологии с две фунгицидни третирания – първото в начало на братене и второто във фаза флагов лист на културата. Верни на стремежа си да отговорим на очакванията и търсенията на земеделските производители през 2017 година предлагаме два пакета, които осигуряват на земеделските производители отличен контрол както на плевелите, така и на болестите при житни култури.

При тази технология за първо фунгицидно третиране препоръчваме приложението на хербицида Гранстар® Супер в доза 4 г/дка в комбинация с АкантоТМ 250 СК в доза 60 мл/дка и даваме възможност на земеделските производители сами да изберат партниращия продукт в зависимост от степента на нападение и вида болести, като нашата препоръка за най-добър партньор са фунгициди на база чист епоксиконазол. 

При благоприятни условия за развитието на заболявания и особено при брашнеста мана или вече проявени първи симптоми от нея, в случай на гъсти посеви, както и при чувствителни сортове препоръчваме АкантоТМ 250 СК да се комбинира с Талиус® 20 ЕК, в доза 15 мл/дка. Добавянето на Талиус® 20 ЕК в тази комбинация усилва действието на АкантоТМ 250 СК и срещу видовете ръжди.

За второ фунгицидно третиране препоръчваме Кредо™ 600 СК в доза 150 мл/дка. За да се извлече максимума от предпазното действие на продукта, той трябва да се приложи превантивно преди развитието на симптомите. Важно е да се отбележи и силното физиологично действие, което пикоксистробин осигурява в тази фаза, благодарение на което културата се запазва по-дълго време зелена и натрупва допълнително биомаса, подобрява се усвояването на азота и устойчивостта на воден стрес и се активират собствените защитни сили на растението при стресови ситуации.

Допълнителна информация: www.agro.dupont.bg