Растителна защита, торове, семена

Кариал Стар – два патогена, едно решение

2017-02-06 

Кариал Стар е най-новият фунгицид на Синджента с контактно, локално-системно и системно действие, който е регистриран при домати и картофи.

В последните няколко години производителите изпитват сериозна нужда от нови фунгициди, които да контролират основните болести при тези култури. Кариал Старт е регистриран срещу двете основни болести – алтернария (Alternaria spp.) и обикновена мана (Phytophthora infestans) в доза 60 мл/дка. Разрешеният брой приложения за сезон е 3, като интервалът между отделните третирания е 7-10 дни. Карантинният срок е само 3 дни, което позволява използването на продукта и в края на вегетацията на културата.

Въпреки общоприетото правило, че маната е най-опасния патоген при зеленчуковите култури и картофите, в последно време производителите изпитват все по-сериозни трудности в борбата с алтернарията.

В практиката се срещат две форми на алтернария – Alternaria solaniи Alternaria alternatа. За разлика от някои други фунгициди, Кариал Стар притежава отличен ефект и срещу двете форми на алтернария, което гарантира по-надежден и сигурен  контрол в борбата срещу патогена. Това е много важно предимство на Кариал Стар поради факта, че в практиката първа се появява по-трудната за диагностициране форма Alternaria alternatа, и много често производителите закъсняват и започват първите третирания доста по-късно, а именно при появата на по-лесно забележимата форма на алтернария – Alternaria solani.

В практиката борбата срещу алтернарията е много трудна поради различните моменти на поява на патогена тъй като той се влияе много от факторите на околната страна. Ние, все пак, можем в известен смисъл да „предскажем“ появата на алтернария, като си зададем следните няколко въпроса: чувствителни ли са сортовете, които отглеждаме?- топло и сухо ли е времето?- нарушен ли е водният и хранителен режим, който прилагаме? -имахме ли проблеми с алтернарията в предходното производство? Ако отговорът на всички тези въпроси е „Да“, то ние със сигурност се нуждаем от Кариал Стар за борба срещу алтернарията.

Освен срещу алтернария Кариал Стар притежава и отлична ефикасност срещу патогените причинители на обикновената мана. Кариал Стар стопира покълването на спорите и нарастването на мицела на гъбата. Кариал Стар проявява много силно предпазно, лекуващо и изкореняващо действие, с което атакува патогена в три различни фази от неговото развитие.

Формулацията на Кариал Стар притежава  LOC&FLO ефект, който се изразява от една страна в бързо и здраво свързване на продукта с восъкоподобните вещества в кутикулата, а от друга страна в бавно и равномерно разпределение на активното вещество в растителната тъкан.

Основните предимства на Кариал Стар са: високата ефективност срещу покълването на спорите на патогена; силното трансламинарно действие; отличното превантивно действие и много добрата устойчивост на отмиване от дъжд.

В производството на картофи и домати Кариал Стар се препоръчва за приложение след  фунгицидите Ридомил Голд Р и Ридомил Голд МЦ. При доматите много често фунгицидът се прилага и в края на вегетацията поради късия си карантинен период и благоприятния си токсикологичен профил.

Допълнителна информация: https://www.syngenta.bg/