Растителна защита, торове, семена

Ариго ВГ – новото цялостно решение от ДюПон за контрол на плевелите при царевица

2017-03-02 

Царевичното растение е слабо конкурентно спрямо плевелите. В ранния етап от развитието на царевицата, плевелите могат значително да потиснат растежа му и да повлияят негативно на очаквания добив.

Ариго ВГ е нов широкоспектърен хербицид, който осигурява пълен контрол на житни и широколистни плевели при царевица само с едно третиране. Ариго ВГ е надежден, сигурен и гъвкав хербицид с широк интервал на приложение.

Ариго ВГ е хомогенна гранулирана смес, разтворима във вода (ВГ).

Ариго ВГ е мощна комбинация от три активни вещества - никосулфурон, римсулфурон и мезотрион. Продуктът се прилага в доза 33 гр./дка с 0,1% прилепител Тренд® 90 от 2-ри до 8-ми лист на царевицата.

Избирайки Ариго ВГ за контрол на плевелите при царевица, вие получавате:

        САМО С ЕДНО ТРЕТИРАНЕ контрол на икономически важните житни и широколистни плевели, включително и устойчиви на повечето хербициди в царевица като татул (Daturastramonium), черно куче грозде (Solanum nigrum), абутилон (Abutilon theophrasti), видове кощрява (Setaria sp.) и други. Не е нужно да се смесва с втори хербицид за разширяване на спектъра.

        ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕДНОВРЕМЕННА БОРБА с поникналите към момента на пръскането плевелни растения, както и чрез почвеното действие предотвратява вторично заплевеляване с едногодишни плевели. Ариго ВГ съдържа активни вещества с различен начин на действие. Хербицидът се поема чрез листата и корените на засегнатите растения и бързо потиска клетъчното делене и растежа. Притежава както вегетационно, така и почвено действие, което спомага за предотвратяване на вторичното заплевеляване.

        ШИРОК ИНТЕРВАЛ НА ПРИЛОЖЕНИЕ – от 2-ри до 8-ми лист на културата. За постигане на максимален ефект, Ариго ВГ трябва да се прилага в комбинация с прилепител Тренд® 90 в концентрация 0,1 % в ранни фази на активно растящите плевели (1 - 3 лист на житните и 2 - 4 лист на широколистните плевели).

        ОТЛИЧНА СЕЛЕКТИВНОСТ за културата и без ограничение за последващите култури.

В редица проведени опити, както в България, така и в останалите държави от Европа, Ариго ВГ се доказа като мощно ново предложение, съчетаващо в нова формулация два от водещите продукти за контрол на житните плевели с отличен противошироколистен хербицид с почвен ефект, създавайки нов стандарт в контрола на плевели при царевицата.

Ариго ВГ представлява правилния баланс между никосулфурон, римсулфурон и мезотрион. Ариго ВГ е селективен за културата, без ограничение  по отношение на следващите в сеитбооборота култури, независим от различните типове почви и температурата. Със съчетанието на активни вещества с различен начин на действие, Ариго ВГ е отличен инструмент за предотвратяване на появата на резистентност.

Земеделските производители все повече търсят продукти, които осигуряват по-безопасен и по-рентабилен контрол на широк спектър от житни и широколистни плевели. Ариго ВГ се справя  с проблемните плевели при царевицата само с едно третиране.

Допълнителна информация: www.agro.dupont.bg