Растителна защита, торове, семена

Приложение на хербициди в лозята

2017-04-07 

Плевелната растителност в лозята затруднява нормалния им растеж и развитие, влошава качеството и намалява количеството на добива. Съчетаването на агротехнически и химически мерки създава условия за добър контрол над плевелите.

Лозята най-често заплевеляват с полска паламида, горуха, млечок, полска поветица, канадска злолетница, тученица, полска овсига, балур, троскот и други.  Практиката доказва, че третирането на вътрередовата ивица с хербициди и обработката на междуредовите пространства изчиства лозята от плевелна растителност.

В периода на зимен покой на лозовите растения може да се внесе хербицидът Шарпен 33 ЕК-400-600 мл/ дка;  Стомп Аква – 250-300 мл/дка – през зичана с насочено пръскане между редовете на културата – преди вегетацията.; Чикара дуо-300 г/ дка внася се  наесен след прибиране на реколтата или напролет след поникване на плевелите.

С хербициди на база глифозат (активно вещество) може да се третира срещу едногодишни житни и многогодишни житни и широколистни плевели по време на вегетацията:  Валсаглиф-600 мл/ дка по време на активната вегетация на плевелите (20-30 см височина) с 10-20 л работен разтвор на декар; Глифозат 360 –С-400-1200 мл/ дка; Раундъп енерджи-80-300 мл/ дка за лозя по-стари от 4 години; Глифос 36 СЛ – 400-1200 мл/дка във фаза бутонзация на широколистните плевели и изклсяване на житните плевели; Раундъп макс СЛ - 300-450 мл/ дка при лозя над 2 години; Тайфун СЛ - 400-1200 мл/дка при бутонизация на широколистните плевели и изкласяване на житните;  Тъчдаун систем 4 360 СЛ - 200 мл/ дка; Доминатор ултра - 300 мл/ дка във фаза бутонизащия на широколистните плевели и изкласяване на житните с насочено пръскане.

С хербицида Баста 15 СЛ – 500 мл/дка се третира срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели,  в активната им вегетация. Прилага се само редово. Количеството на работния разтвор е 20-30 л/дка, максимален брой на приложенията през вегетация – 2, интервал между третиранията – 14 дни.

Хербицидите на база глифозат са най-подходящи за лозя с висока стъблена формировка, след почистване на леторастите в зоната на корените и стъблото по-ниско в реда. Работният разтвор трябва да бъде насочен върху плевелите, без да се засягат зелените части на лозовите растения.

Срещу коренищните плевели: пирей, балур, троскот и др., ефективно действие има Тарга супер 5 ЕК - 500-600 мл/ дка при височина на балура 30-40 см, а на троскота 20-25 см; Ажил 100 ЕК/Шогун 100 ЕК -100 – 150 мл/дка срещу болур, при височина на балура 10-20 см.

При ниски формировки на лозите  са подходящи селективните хербициди Фузилад супер - 400 мл/ дка или Тарга супер 5 ЕК- 600 мл/ дка. При попадане на работен разтвор върху зелените части на лозите няма опасност от повреди.

Хербицидът Смерч 24 ЕК-150 мл/ дка се внася вегетационно през месеците април-май с насочено пръскане.

 Статията е авторска и е публикувана в бр. 4/април 2017 г. на сп. „Практично земеделие”. Подробности за абонамент: 0888 58 54 68.