Растителна защита, торове, семена

Контрол на плевелите в царевичните посеви /обзор/

2017-04-20 

Опазването на царевицата от плевели е важна практика  за земеделските производители, която трябва да се изпълни в ранните фази от развитието на културата - 7-и-8-и лист. В противен случай  настъпват необратими процеси и рязко намаляване на добивите.

Борбата с плевелите в царевичните посеви се постига чрез почвено или вегетационно внасяне на хербициди. Наборът от продукти е голям, те имат  различен механизъм на действие, различни срокове за приложение, необходимо е да се подбере най-подходящият.

Царевицата заплевелява от групата на ранните плевели с видовете синап, фасулче и други; от късните пролетни - бяла куча лобода, видовете кощрява, свиница, видовете щир, татул, черно куче грозде, кокоше просо и други. Проблеми създават и многогодишните коренищни и кореновоиздънкови  плевели балур, поветица, млечок, полска паламида. От житните плевели икономическо значение имат див овес, полска лисича опашка и други. В борбата с плевелите се съчетават агротехнически и химически мерки.

1.Във времето след сеитбата преди поникване на културата се внасят почвени хербициди с противожитно действие.

Срещу едногодишни житни и широколистни плевели, в т.ч. балур от семена, след сеитбата преди поникване на царевицата почвено се внася един от регистрирани хербициди: Аденго 465- 35 и 44 мл/ дка и ранно вегетационно в доза 35 мл/ дка (препаратът слабо зависи от почвената влага); Мерлин флекс 480 СК-42 мл/ дка (действието на препарата зависи от почвената влага във времето от сеитбата до поникване; ако настъпи ранно засушаване, хербицидът може да се приложи в началото на поникване на културата и плевелите); Дуал голд 960 ЕК/Трендър ЕК-150 мл/ дка; Стомп нов 330 ЕК- 400 мл/ дка; Лумакс 538 СК -300-400 мл/ дка; Стомп аква-350 мл/ дка; Камикс 560 СЕ-200 и 250 мл/ дка (ефективен е и при по-малка влага); Фронтиер супер/Спектрум-80-140 мл/ дка; Пендиган 330 ЕК Нов/ Активус-0,53 л/ дка; Пендиган330 ЕК- 400 мл/ дка;  Калисто 480 СК-30-40 мл/ дка; Пледж 50 ВП- 8 г/ дка; Уинг-П-300-400 мл/ дка;

Почвените хербициди осигуряват добре гарниран посев в най-ранните фази на културата, защото голяма част от плевелите се унищожават. Действието на почвените хербициди продължава  около 40-50 дена и след това започва вторичното заплевеляване, което налага вегетационно третиране. Вегетационните хербициди са слабо зависими от почвената влага.

 

2.Вегетационно посевът от царевица се третира срещу едногодишни и многогодишни житни и едногодишни широколистни плевели с един от регистрираните хербициди: Аденго 465 СК-35 мл/ дка (1-3-и лист на културата и на житните плевели до 1-2-и лист преди братенето им, а на широколистните - до първата двойка същински листа); Лаудис ОД-200 мл/ дка във фаза 2-8-и лист на царевицата, до 6-и лист на плевелите и височина на балура 15-25 см; ХЕМНИКО 24 СК в доза 21 мл/дка - срещу едногодишни житни плевели, балур от коренища и някои широколистни плевели при царевица (15-20 см височина на балура) и до 8-ми лист на царевицата;Ариго ВГ – в доза 33 гр/дка с 0,1% прилепител Тренд® 90 от 2-ри до 8-ми лист на царевицата ; Лумакс 538 СК-300 мл/ дка в ранна фаза на плевелите (2-3-и лист); Логос 4 СК-125 мл/ дка до 8-и лист на царевицата и 2-4-и лист на балура; Екип ОД-200 -250 мл/ дка във фаза 3-6-и лист на чувствителните плевели - бяла куча лобода, овчарска торбичка, разстлан щир, кокоше просо, пача трева, черно куче грозде, обикновено пипериче, татул; Калисто 480 СК- 20 мл/ дка + Атплюс -0,5% (прилепител) - вегетационно за царевицата и ранна фенофаза на плевелите; Камбио СЛ-200 мл/ дка във фаза 3-5-и лист на културата и  на плевелите; Мерлин флекс 480 СК-42 мл/ дка във фаза 1-3-и лист на царевицата; Принципал -9 г/ дка + Тренд-0,1% (прилепител) във фаза 2-8-и лист на царевицата; Принципал плюс-44 г/ дка + Тренд-0,1%; Базис 75 ДФ-2-2,5 г/ дка + Тренд-0,1%; Вентум ВГ- 10-15 г/ дка +Меро-200 мл/ дка (прилепител) във фаза 2-6-и лист на културата; Мистрал екстра 6 ОД- 65-75 мл/ дка във фаза 1-8-и лист на царевицата, 2-4-и лист на плевелите и височина на балура 15-25 см с 20-40 л работен разтвор / дка (еднократно прилагане); Стомп аква- 350 мл/ дка в началото на вегетацията на културата и до 2-и лист на плевелите; Монсун Актив ОД- 150 мл/ дка във фаза 2-8-и лист на царевицата; Пендиган 330 ЕК-400-600 мл/ дка с 20-40 л вода/ дка; Никоган 4 СК- 125 мл/ дка от 2-8-и лист на царевицата. Хербицидите Аденго и Мерлин флекс имат UV-защита, затова не се разграждат от действието на слънчевите лъчи и не се изпаряват.

Срещу широколистни плевели царевичните посеви може да се пръскат с един от регистрираните хербициди: Диовид 60 СЛ- 120 мл/ дка във фаза 3-5-и лист на царевицата; Дифендър СЛ/Пасифик СЛ/Магнето СЛ- 120 мл/ дка във фаза 3-5-и лист на царевицата, в т.ч. плевели слабо чувствителни на хормоноподобните хербициди; Матон 600 ЕК-110 мл/ дка във фаза 3-5-и лист на културата; Мустанг 306,25 СК- 40-60 мл/ дка във фаза 3-5-и лист на царевицата (по-високата доза се прилага при наличие на паламида); Камбио СЛ- 200 мл/ дка във фаза 3-5 лист на царевицата; Санафен -120 мл/ дка във фаза 3-5-и лист на царевицата; Терминатор 4 СК- 125 мл/ дка до 8-и лист на царевицата, 2-4 лист на балура (от семе и коренища), срещу плевелите зелена и сива кощрява, кокоше просо, кръвно просо, райграс, див овес, пирей, лисича опашка, кисели треви.

 

Статията е авторска и е публикувана в бр. 4/април 2017 г. на сп. „Практично земеделие”. Подробности за абонамент: 0888 58 54 68.