Растителна защита, торове, семена

Кредо™ 600 СК / Плинкер® 600 СК - отлично решение за второ фунгицидно третиране

2017-05-04 

ДюПон предлага своя топ фунгицид Кредо 600 СК / Плинкер® 600 СК. Двукомпонентен фунгицид с комбинирано предпазно и лечебно действие за продължителна защита от икономически важните болести при пшеница и ечемик, като същевременно осигурява мощен физиологичен ефект за културата  и подобрява устойчивостта й на стрес от факторите на околната среда.

Особености на пролетна кампания 2017 за внасяне на хербициди и фунгициди при житни култури

Въпреки студената и продължителна зима, падналият дебел сняг до голяма степен предпази културите от измръзване. Житните култури стъпиха във вегетация с относително нисък фон на зараза и голяма част от земеделските производители изведоха пръсканията с фунгицид и хербицид разделно. Много земеделски производители, търсейки ниска себестойност предпочетоха да направят първите фунгицидни третирания с продукти за растителна защита от ниския ценови сегмент. Този избор  може да бъде нож с две остриета, защото от една страна вложенията за продукти за растителна защита съставляват само 10% от общата себестойност на продукцията, но неправилния им избор и ненавременно приложение може да доведат до големи загуби на добив, които да компрометират останалите инвестиции. От друга страна фунгицидите от ниския ценови сегмент приложени за първо третиране, ограничават развитието на патогените, но тези фунгициди имат относително кратък период на защита от болестите, особено при наличие на висок инфекциозен фон на зараза.

Нестабилното време през последните дни и многото валежи се очаква да създадат отлични предпоставки за увеличаване на инфекциозния натиск и най-вече за бързото развитие  на зараза от септория и видове ръжди при пшеницата, както и мрежести петна и листни пригори при ечемика. При тези обстоятелства периода на защита на масово приложените за първо третиране фунгициди ще бъде в рамките на 12-15 дни , което неминуемо ще доведе до пробиви в защитата и очакванията ни са, че необходимостта от второ пръскане с фунгицид може да се наложи дори и преди формиране на флагов лист при културата.

Изборът на фунгицид за второ третиране при тези условия е от голямо значение. Този продукт е важно да притежава редица качества, като контрол на максимално широк спектър от болести,  бързо инициално действие, дълъг период на защита и комбинирано лечебно и предпазно действие. Имайки предвид значението на второто третиране за повишаване на количеството и качеството на добива, прилаганият фунгицид трябва да е доказал възможностите си за справяне в тежки ситуации, да притежава свойството да защитава и новият прираст, да е комбинация от активни вещества от различни химични групи и притежаващи различен начин на действие. Като допълнение на фунгицидното действие, продуктът трябва да притежава и мощен физиологичен и антистрес ефект за културата. Съвкупността от всички тези качества, определят рентабилността на фунгицида или добавения ефект, който той дава, в сравнение с други по-евтини варианти.  

Всичко това е необходимо да се вземе предвид при избора на фунгицид за второ третиране, което е най-важната предпоставка за максимизиране на добива и качеството на продукцията.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ КРЕДО 600 СК / ПЛИНКЕР® 600 СК ЗА ВТОРО ФУНГИЦИДНО ТРЕТИРАНЕ?

През последните няколко години Кредо™ 600 СК се доказа като сигурен и надежден фунгицид и отлично решение за контрол на икономически значимите болести при житни култури.

Кредо 600 СК е двукомпоненетен фунгицид с широк спектър и комбинирано предпазно и лечебно действие при пшеница и ечемик

Кредо™ 600 СК съдържа пикоксистробин -  стробилурин от ново поколение и единствения  на пазара с пълно системно действие и газов ефект. Пикоксистробин се абсорбира бързо от листата на културата и се придвижва в проводящите тъкани, от основата към върха на листа, като осигурява добро и равномерно разпространение във и върху растителните части.

Кредо 600 СК действа върху всички икономически важни разреди гъбни патогени, като няма аналог на пазара на фунгициди у нас.

Благодарение на състава си и на съдържащото се в него активно вещество хлороталонил, Кредо™ 600 СК действа върху всички икономически важни разреди гъбни патогени, като няма аналог на пазара на фунгициди у нас. Много важна негова характеристика е че предотвратява спорообразуването, което е първи етап от заразата. Друго негово предимство е т.нар „многоточков начин на действие“ – за разлика от повечето продукти на пазара, които действат само на едно място в гъбната клетка, като повлияват само един или два процеса в нея, Кредо™ 600 СК действа върху почти всички ензими в клетката и по този начин нарушава повечето от основните процеси, протичащи в нея. Това е предпоставка и за липсата на опасност от развитие на резистентност, която е причина в голям процент от случаите на понижена ефикасност при използването на други групи фунгициди.

Кредо 600 СК предпазва новия прираст.

Кредо™ 600 СК се абсорбира от листата и стъблата на културата и се придвижва възходящо в проводящите тъкани на растението. Фосфорен анализ на приложението на пикоксистробин при житни култури показва придвижването на активното вещество към новия прираст и неговата защита. Възможността на пикоксистробин да предпазва и новия прираст дава на земеделските производители надежден контрол през сезона и резултатите са видими.

Кредо 600 СК влияе върху физиологията на културата.

В години с драматично променящи се климатични условия и значителен стрес от околната среда, използването на продукт, който може да подобри устойчивостта на житните култури и да активира техните защитни сили е от съществено значение за постигането на оптимални и висококачествени добиви. Кредо® 600 СК поддържа културата по-дълго зелена, подпомага натрупването на биомаса, повишава усвояването на азота и пряко влияе върху устойчивостта на културата към стрес от факторите на климата.

КОГА ДА ПРИЛОЖИТЕ КРЕДО 600 СК/ ПЛИНКЕР® 600 СК? КОЛКО Е ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ЗАЩИТАТА НА КРЕДО 600 СК/ ПЛИНКЕР® 600 СК?

За постигане на най-добър ефект препоръчваме приложението на Кредо™ 600 СК в доза 150 мл/дка да бъде превантивно или в ранни фази от развитието на заразата, като по пози начин се използва предимството на продукта да унищожава покълващите спори и да не допуска тяхното по-нататъшно развитие. За постигане на най-добри резултати Кредо™ 600 СК е най-добре да се прилага от начало на развитие на флагов лист до изкласяване за запазване на флагов и подфлагов лист, които са гарант за постигане на високи добиви.

Периодът на защита на Кредо™ 600 СК е 20 – 25 дни в зависимост от климатичните условия и инфекциозния фон.

Доверете се на Кредо™ 600 СК, за да постигнете желаните резултати.

 

*Плинкер® 600 СК е второ търговско име на Кредо 600 СК