Растителна защита, торове, семена

Заплахата от фалшиви и нелегални продукти за растителна защита

2017-05-04 

През изминалите няколко години се отчита нарастване на нелегалния внос и търговия с продукти за растителна защита (ПРЗ). Тази тенденция се наблюдава от производители, органи на властта и крайни потребители по целия свят. В България същонараства предлагането на нелегални продукти за растителна защита, които в повечето случаи съдържат вещества и добавки, забранени за употреба в целия Европейски съюз.

Асоциация Растителнозащитна индустрия България /АРИБ/работи активно с компетентните власти – БАБХ, Митници, Полиция, ДАНС против разпространението на фалшиви и нелегални продукти за растителна защита. Създаването на добри връзки между институциите на експертно ниво е добър резултат от нашите действия, защото води до възможности за бърз обмен на информация и обратна връзка.

От началото на годината при проверки на границата са конфискувани 6744л и 473кгпродукти от контрабанден вноси на нарушителите са съставени актове по Закона за митниците. Контрабандните пестициди са иззети и подлежат на унищожаване.От БАБХ са предприети засилени проверки както на границите, така и във вътрешността на страната,против търговията и употребата на нелегални продукти за растителна защита.

Решителните мерки против контрабандния внос ще повлияят положително и политиката за противодействие на икономическите престъпления, тъй като вносът и употребата на нелегални ПРЗ са свързани с укриване на доходи и данъци – фактори с крайно негативно отражение върху легалната икономика.

Освен икономическо престъпление, търговията с фалшиви и незаконни пестициди е престъпление срещу човешкото здраве, здравето на растенията и околната среда, в резултат на неизвестния състав на продуктите.

Фалшивите и нелегалните  пестициди не са регистрирани и не са тествани, за да се докаже тяхната безопасност!

Същевременно земеделските производители рискуват своята продукция, тъй като веществата, съдържащи се във фалшивите и нелегални препарати могат напълно да унищожат реколтата и да доведат до огромни финансови загуби за фермерите.

Щетите и рисковете от използване нафалшивите и нелегални пестициди са:

·        Увреждане или пълно унищожаване на третираните култури, защото съставът и дозировката не са доказани у нас;

·        Могат да съдържат вещества, които не са одобрени за употреба в ЕС и вредят на здравето на хората,застрашават флората и фауната, водата и почвата;

·        Неизвестни остатъчни вещества в хранителната продукция, което да наложи нейното унищожаване;

·        Рискове за здравето на земеделските производители и операторите, които ги прилагат;

·        Предлагат се от нерегистрирани търговци, които не носят отговорност за последствията;

·        Санкции на земеделските поизводители за нарушения на Закона за защита нарастенията за неправомерна употреба на пестициди;

·        Риск земеделските поизводители да не получат субсидии, застрашаване на доходите и репутацията им.

Понякога е много трудно да се различат истинските от фалшивите продукти!

За да защитят своето здраве, своите посеви и доходи, земеделските производители трябва да бъдат бдителни, когато купуват пестициди:

ØПродуктите трябва да са с етикет на български език

-       който е трайно закрепен към опаковката

-       с име на вносителя и притежателя на разрешението

-       с пълни инструкции на български език

ØКупувайте само от регламентирани обекти

ØДоставчиците трябва да имат разрешително

-       със сертификат за добри търговски  практики

-       виртуалните доставчици също трябва да имат разрешително

ØВинаги изисквайте фактура и/или касова бележка

-       Ако на фактурата е означен продукт различен от този, който е доставен, настоявайте за нова фактура или върнете продукта на доставчика

ØСпециалните оферти и / или прекалено големи отстъпки са често измамни

-       Защото евтиното често излиза по-скъпо!

ØАко се съмнявате: Свържете се и се консултирайте с инспекторите от съответната Областна Дирекция по Безопасност на Храните.

 

БЪДЕТЕ БДИТЕЛНИ КАКВО И ОТ КОГО КУПУВАТЕ !

САМО РАЗРЕШЕНИТЕ ПРОДУКТИ МОГАТ ДА ГАРАНТИРАТ ЗДРАВЕТО, ДОХОДИТЕ И ЧИСТАТА ОКОЛНА СРЕДА!