Растителна защита, торове, семена

AMINOEXPERT®IMPULS отстранява стрес в началното развитие на царевицата

2017-05-08 

За правилното протичане на ранните фази от развитието на царевицата е необходимо да бъдат включени и хранителни елементи, които да стимулират развитието на коренчето. Каквото и почвено торене да е осигурено, за да се усвоят подадените чрез него хранителни елементи, е необходим корен и е добре неговото образуване да се подпомогне.

През настоящата студена пролет е възможно началното развитие на растенията да бъде блокирано. Обикновено задържането е свързано и с промяна в цвета на листата от отлагането на антоцианови багрила. Това лилавеене се дължи на затрудненото приемане на фосфор.

Дефицитът най-правилно се отстранява чрез внасянето на комплексни листни торове, съдържащи азот, фосфор, калий и хелатизирани микроелементи.

Силните валежи и рязкото спадане на почвените температури причиняват стрес в храненето на царевицата. Горните листа изсветляват и като цяло се задържа развитието на посева.

В резултат от антистресовото въздействие на ИМПУЛС, още на четвъртия-петия ден след пръскането царевицата с AMINOEXPERT®IMPULS е с променен хабитус. Листата позеленяват и растенията възстановят растежа си.

Това листно подхранване подпомага младите растения да преодолеят и увреждания в развитието, причинени от остатъчни количества пестициди, чието отрицателно въздействие се активира при преовлажняване на почвата.

За правилното развитие на царевицата в пети лист е важно снабдяването на растенията с цинк. Външните признаци на цинковия дефицит са избледняване на листата и поява на по- тъмно и по-светло зелени участъци по дължината на тяхното нарастване.

Недостигът на микроелементи във фаза 5-6- ти лист от развитието на царевичната култура я прави по- уязвима на засушаване и възпрепятства ефективното използване на внесените в почвата торове, респективно на проявата на продуктивния потенциал на хибридите.Съществува практика (макар и остаряла) за внасяне на цинкови неорганични соли в почвата.Това мероприятие е скъпо и резултатът от него е противоречив - почвата се вкислява,което води до други негативи,както за царевицата,така и за останалите култури от сеитбооборота. По-рационалното решение на проблема е листното прилагане на хелатиран цинк. Още по-сигурен и по- силен е ефектът от комплексни листни торове, в които цинкът е включен в завишено количество, какъвто е AMINOEXPERT®IMPULS.

Биостимулаторът AMINOEXPERT®IMPULS  е предназначен за интензивни посеви. Благодарение на уникалния си състав, ИМПУЛС има доказано силен антистресов ефект.

Допълнителна информация: www.ecofol.com

Информацията е публикувана в бр.5/май 2017 г. на сп. „Практично земеделие”.