Растителна защита, торове, семена

Най-добрите студенти от Тракийски Университет - Стара Загора посетиха демонстрационния опит Байер Агро Арена в село Бяло Поле

2017-05-09 

4-ти май беше датата, избрана от Тракийски Университет- Стара Загора,на която най-добрите студенти от университета посетиха демонстрационния опит Байер Агро Арена в село Бяло Поле.Младите агрономи имаха възможност да се запознаят с иновациите, приложени върху петте основни култури в българското стопанство – пшеница,ечемик,рапица,слънчоглед и царевица.

Г-н Ивелин Тончев - Мениджър Техническо развитие на Байер България, направление Растителна защита, запозна студентите с цялостната технология,приложена на полетата, както и с продуктите,с които са третирани културите и специфичните моменти от тяхното развитие.

Специално внимание беше обърнато на болестите,неприятелите и плевелите,които се срещат на демо полето и по какъв начин най-оптимално може да се справим с тях.

 

Пожелаваме на младите специалисти успешна реализация в една от най-значимите професии – Агрономството.