Растителна защита, торове, семена

Карикс – Енергия за по-високи добиви

2014-09-30 

Най-новият растежен регулатор и фунгицид за подобрена коренова система, раннен контрол на болести и повишена студоустойчивост

Регулирането на растежа и контрола на болестите представлява едно от основните звена в растителнозащитната технология при рапица наесен. Не случайно, като култура с дълга вегетация тя залага 50% от добивния си потенциал още през есента. При този критичен за рапицата период е изключително важно правилното и пълноценно залагане на рапичния добив с новото поколение растежен регулатор и фунгицид на БАСФ - Карикс.

Карикс е резултат от интензивна научноизследователска дейност и е специално разработен за рапица. Съдържа иновативна комбинация от две активни вещества – доказания метконазол и новото активно вещество, типичен растежен регулатор – мепикват-хлорид. Метконазол и мепикват-хлорид потискат биосинтезата на гиберелин (растежен хормон) в рапичните растения на различни нива, независимо едно от друго, но допълвайки се в техния начин на действие. Тази двойна атака преразпределя по най-правилния начин „енергията“ на растението и по този начин се предотвратява прекомерният растеж на надземната маса и се пренасочва растежната сила към корените.

Веднага след попадането на Карикс върху повърхността на растението, капките се разтварят и за кратко време формират предпазен гланц върху листата, което от една страна е гаранция за по-пълно усвояване на активните съставки от растението, а от друга предпазна мярка срещу замръз. В сравнение с чистите азолови продукти ефикасността на Карикс е много по-надеждна и независима от климатичните условия и температурата, осигурявайки ефикасност още при средни дневни температури от 5 градуса. Факт е увеличена гъвкавост на приложение на Карикс спрямо съществуващите стандарти.

След есенно приложение в рапица растежно-регулаторният механизъм на Карикс се изразява в регулиране оптималното развитие на надземната маса на растенията, като същевременно се увеличава вторичната коренова система, която е отговорна за усвояването на водата и хранителните вещества от почвата. По-този начин се образуват добре вкоренени и закалени растения, които не прорастват и са подготвени да презимуват успешно. Фунгицидното действие на Карикс се изразява в инхибиране синтеза на ергостерол и разрушаване клетките на патогена, като по този начин се стопира неговия растеж. С контрола на болестите, особено фомата, наесен допълнително се заздравява посева за предстоящата зима, защото болните растения са по-уязвими на ниските температури.

От голямо значение при рапицата е прилагането на растежен регулатор за повишаване на стодоустойчивостта на посева наесен. Измръзването на рапичните растения се обуславя, както от наличието на ниски температури, така и от стадия на развитие и степента на закаляване на растенията. Най-уязвими на измръзване са малките и прерасналите растения. Повредените от измръзване растения, ако все пак оцелеят, изостават в развитието и образуват малко на брой шушулки.

За да избегнете опасността от измръзване е необходимо да подготвите растенията за презимуване. Това се постига като се регулира оптималното развитие на надземната маса, а същевременно се стимулира развитието и на подземната. Не е желателно да се допуска оголване на кореновата шийка и изтегляне. Особено при по-топла и влажна есен, важното е растенията да се задържат ниско долу до земята, с добре оформена розетка с 8-12 листа. За да подготвите посевите за предстоящите ниски зимни температури и за да им осигурите силен старт през пролетта, без наличието на зарази, важна роля играе прилагането на растежния регулатор и фунгицид Карикс.

Оптималният момент за приложение на Карикс през есента в рапица е фаза 4-6 лист – розетка. За едновременна борба и срещу неприятели, Карикс отлично се смесва с инсектицидите Вазтак Нов или Дурсбан.

Използването на растежен регулатор и фунгицид е наложила се важна практика при есенните грижи в рапица. Подобряването на подземните и надземните части, предпазването от болести и измръзване, гарантират оптимален брой растения на квадратен метър и отличен старт напролет.

С Карикс Вие си осигурявате рапичен посев с правилно преразпределена „енергия“, оптимално развити и здрави растения готови да посрещнат ниските зимни температури.

Големия брой успешно презимували растения са застраховка на Вашата инвестиция!

Източник: http://www.agro.basf.bg