Растителна защита, торове, семена

ТАЛИЗМА – НОВ ПОДХОД ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЪРНОТО ПРИ СЪХРАНЕНИЕ ОТ СКЛАДОВИ НЕПРИЯТЕЛИ ОТ АРИСТА ЛАЙФСАЙЪНС БЪЛГАРИЯ!

2017-08-03 

В стремежа си да предлага иновативни решения отговарящи все по-пълно и изцяло на нуждите на съвременното земеделие и опазване продукцията на земеделските стопани, фирма  Ариста ЛайфСайънс пусна на пазара продукт от серията Тализма -  широкоспектърен инсектицид и биоцид за защита на зърното при съхранение.

Високата и продължителна ефикасност се дължи на комбинацията от активно вещество - циперметрин и синергист -  пиперонил бутоксид.

Циперметрине активно вещество от групата на пиретроидите с бърз нокдаун ефект, с контактно и стомашно действие. Той действа на невроните като блокира проводимостта на аксоните. Под негово въздействие натриевите канали се блокират в отворена позиция, причинявайки фаза на хипервъзбудимост, последвана от фаза на хиповъзбудимост, впоследствие следва парализа и смърт на вредителите. Действа на широк кръг вредители.

Пиперонил бутоксид блокира ензима неутрализиращ циперметрин в нервните клетки на насекомото, на което се дължи засиленото действие с дълго последействие, като същевременно и предпазва от създаване на устойчивост.

Предимства на Тализма ЕК и Тализма УЛ:

- Подходящ за третиране на зърно при краткосрочно и дългосрочно съхранение.

- Необходима и достатъчна една обработка на партида.

- Ниска доза на употреба – при Тализма ЕК от 1-2 л и Тализма УЛ от 4,2-8,4 л от ПРЗ е достатъчен за обработка на 100 тона зърно.

- Не е необходимо специализирани екипи за приложение на Тализма. Всичко се извършва механизирано от един оператор.

 - Сигурност при съхранение на зърното още преди постъпването му в силоза, по време на постъпването му, така и при съхранение (напр. до 2 години в Държавен резерв).

- Широк спектър на действие срещу всички насекомни складови неприятели и акари.

- Отлична предпазна и изтребваща ефикасност. Жива зараза се ликвидира на 100% до три часа след третиране с Тализма.

- Кратък карантинен период (до 24 часа) при зърно предназначено за преработка, търговия или фуражната промишленост.

Тализма е икономически изгоден продукт за растителна защита (ПРЗ), тъй като при цена по-ниска до 50%, в сравнение със стандартните използвани ПРЗ, си гарантирате сигурна защита на зърното за срок от 6-18 месеца от всички складови неприятели, като в същото време при необходимост, може да се използва 24 часа след третиране с Тализма (за търговия, преработка, фураж и т.н).

Тализма ЕК и Тализма УЛ са продукти с разнообразна и пластична употреба:

1.     Дезинсекция на празни складове и помещения преди съхранение на продукцията

2.     Третиране на готовата продукция по време на зареждане (силози, складове, зърнохранилища)

3.     Биоцид за вътреплощно приложение и третиране на открито срещу пълзящи и летящи (комари, мухи, бълхи, кърлежи, дървеници и др.)

Ариста ЛайфСайънс предлага на пазара две формулации на Тализма, разрешени от Министерството на земеделието (БАБХ) за употреба като Продукт за Растителна Защита; и от Министерството на здравеопазването за употреба като биоцид:

А . Тализма ЕК – емулсионен концентрат

Неслучайно още с първото си участие на Международния панаир Пловдив - АГРА  през 2017г,  Ариста ЛайфСайънс получи Златен медал и Диплом, като победител в конкурса за иновации в раздел „Торове и препарати за селското стопанство“ с експонат: „ Тализма ЕК – универсален инсектицид и биоцид“ 

Б. Тализма УЛ – готов за употреба продукт, предназначен за ултрамалообемно третиране с топъл или студен аерозол.

От тази година Ариста ЛайфСайънс България, предлага на пазара Тализма УЛ и устройство за приложение – за директно третиране на зърното за съхранение.

ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА ПРОДУКТ И ЛЕСНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Течната формулация на Тализма УЛ е готова за употреба като се използва чрез небулизация (фино омъгляване).

Третирайте зърното директно, като използвате помпа и дюзи. Поставете дюзите в основата на транспортната лента (шнек, елеватор) там, където започва пътя на зърното, като се избягва контакт на разтвора (продукта) с транспортната лента.

Небулизацията (фино мъглуване) е иновативен начин за ефикасна защита на съхраняваното зърно. Този метод позволява да се третира предпазно и лекуващо (изтребващо, очистващо).

Небулизация означава пръскане като фина мъгла. Тализма УЛ се разпръсква на милиарди микрочастици в атмосферата като фина мъгла. По този начин потокът от движещо се зърно се покрива с изключително фина мъгла, осигурявайки равномерно разпределение на Тализма УЛ.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

  • Изчислява се потокът на зърното
  • Настройва се оборудването за третиране и се определя необходимото количеството за приложение
  • Включва се компресорът за въздух
  • Дюзите се поставят на подходящите места

 

За да има добра ефикасност е необходимо хомогенно третиране.

Техниката за третиране може да се постави в различни точки, където зърната падат:

·         В началото на елеватора

·         На върха на елеватора

·         В края на транспортната лента

·         В края на редлера

·         В края на шнека

 

Фирма Ариста ЛайфСайънс България е компания, която постоянно се стреми и предлага иновативни продукти за растителна защита и подхранване, които отговарят на потребителското търсене на пазара, а в същото време задоволяват изцяло икономическите очаквания, които имат към тях ползвателите!

                                           Ние култивираме просперитет!

Допълнителна информация: http://arystalifescience.bg/

                                                               x x x

 

(Текстът е публикуван в новия бр. 8/август 2017 г. на сп. „Практично земеделие”, който може да бъде намерен на вестникарския пазар от 03.08. 2017 г.)