Растителна защита, торове, семена

Хибридите слънчоглед с марка Pioneer Protector® предлагат най-рационалните решения при проблеми със синята китка и маната

2014-11-10 

ДюПон Пионер винаги е предоставяла водеща генетика с висок потенциал за добив и иновативни решения, важни за нуждите на зърнопроизводителите. Всички иновации и достижения на компанията са строго подчинени на търсенето на решения на проблемите на фермерите и подпомагане на техните усилия за по-високи добиви и по-лесно отглеждане на културите.

Миналата година беше регистрирана запазената марка Pioneer Protector®. Тя е пакет от уникални и устойчиви на болести хибриди. Регистрирането й се наложи с цел да се даде по-голяма възможност за осведоменост на производителите и подчертаване устойчивостта на болести с икономическа важност. Хибридите с тази марка притежават генетични качества, изпитани през годините, които ги правят устойчиви на дадени болести и паразити, причиняващи значително понижаване на добивите или  унищожаване на реколтата.

Идентифицираните с тази марка продукти са  с много висока толерантност

към определените патогени.

Този сезон Пионер предлага на българския пазар  няколко слънчогледови хибрида с марката Pioneer Protector®,коитонамаляват рисковете при отглеждане на културата и дават възможност за по-високи добиви. Те притежават характеристиките на  PIONEER PROTECTOR® СИНЯ КИТКА и PIONEER PROTECTOR® МАНА.

Pioneer Protector® синя китка слънчогледови хибриди са изпитани от ДюПон Пионер и сравнени с водещи конкурентни в продължение на три години на опитни полета с висок инфекциозен фон от синя китка (Orobanche spp.) в Румъния и Турция. Pioneer Protector® синя китка хибридите категорично са показали предимството си от гледна точка на устойчивост (оценката е направена на база брой издънки синя китка в парцел) в сравнение с водещи търговски стандарти.* 

Pioneer Protector® мана слънчогледови хибриди са изпитани от ДюПон Пионер за устойчивост на най-агресивните раси мана по слънчогледа (Plasmopara halstedii) познати до момента в Европа, чрез прецизна фенотипна оценка в лабораторни условия.  Pioneer Protector® мана слънчогледови хибриди показват пълна устойчивост на тези раси.**

PIONEER PROTECTOR® СИНЯ КИТКА притежават хибридите слънчоглед: P64LE25, P64LE99, PR64G46, PR63F73, P64LE20, P63LE75,P64LC53 и P64BB01.

PIONEER PROTECTOR® МАНА имат хибридите:P64LE25,P64LE99,P64LE19,P64LE20, P63LE75и  P64LC53. 

Синя китка е паразитен плевел , който атакува кореновата система на слънчогледа и може да доведе до пълна загуба на добива. Освен това, паразитът произвежда големи количества семена, които могат да се задържат в почвата до двадесет години.

„Поради потенциала за бърза мутация, синята китка е развила множество раси. Pioneer Protector® синя китка осигурява най-висока степен  на защита, която съществува на пазара. Чрез засяване на хибриди с марката Pioneer Protector® синя китка, производителите допринасят за намаляване на количеството на семена от този паразит в техните полета, както и възможността за зараза през следващите години.“ - споделя Thibaut Chirouzes, Продуктов мениджър за слънчоглед, в Европа.

Синята китка е позната у нас от 1935г., като тогава засегнати са отделни полета в Североизточна България. С течение на годините, обаче, паразитът не само разширява разпространението си, но и съставът му се обогатява с още раси.

Към днешна дата най-сериозно са инфектирани полетата в Югоизточна България, в района на Хасково, Димитровград, Ямбол, Бургас, Стара Загора. В Северна България преобладават основно раса Е и в отделни полета раса F на синята китка. Раса G на паразита, известна от 2006-2007 година, бързо се разпространява и превзема площи в Северна България. Данните сочат, че тази раса обхваща и Североизточна България, където до този момент беше установена само раса Е.

Синята китка е сериозен проблем, който трябва да ангажира вниманието на зърнопроизводителите. Сеитбата на неустойчиви хибриди е предпоставка за бързото разпространение на паразита и появата му в незасегнати досега полета. Опитът през годините показва, че ключът за решението на проблема е селекцията и отглеждането на устойчиви сортове и хибриди. Точно това предлага  Пионер с марката PIONEER PROTECTOR® СИНЯ КИТКА. 

Маната е една от най-сериозните болести, зараждащи се в почвата, която производителите на слънчоглед срещат по целия свят. Тя присъства почти във всички райони, в които се отглежда слънчоглед, предизвиква спиране на растежа на растенията и значителни загуби на добив при тежка зараза.

Бързата мутация на патогена на маната доведе до разпространението на нови и по-агресивни раси. Пакетът с нужни качества Pioneer Protector® мана осигурява най-високата степен на резистентност към маната, която понастоящем съществува на пазара срещу най-голям брой от нейните раси.

Благодарение на високите нива на толерантност или устойчивост на болести и паразити, споменатите по-горе хибриди значително намаляват риска при отглеждането им на всички полета. Залагайки на тях, фермерите получават сигурност, която им дава само най-новата и иновативна генетика в света днес. 

 *Като силно заразени полета определяме тези на които преобладават раси преодоляващи устойчивостта осигурена от ген Or5 (над раса “E”) и причиняват големи загуби на добив (над 50%), при чувствителни хибриди. Допуска се, че доминиращи раси на тези полета са “F” и “G”.

 ** Популацията от мана по слънчогледа  се характеризира с много бърза еволюция и поява на нови раси, което позволява на гъбата  да преодолее механизмите за устойчивост на слънчогледовото растение. Pioneer Protector™ мана слънчогледови хибриди могат да проявят някои симптоми на болестта мана на полета силно заразени с най-нови вирулентни раси, при условие че по време на сеитба има много влага.