Растителна защита, торове, семена

Предизвикателствата пред производството на зимна маслодайна рапица

2014-11-18 

Последните  години показаха, че производството на рапица е процес изискващ отлични познания, добър опит, изключителна агротехника и разбира се, малко късмет. Това съчетание направи рапицата едно истинско предизвикателство за българските фермери. Успешните се откроиха с това, че независимо от многото препятствия не се отказаха и получават добри резултати. 

Печелившите фермери залагат своя успех още с предсеитбените обработки. Все повече се налагат безорните технологии, включващи продълбочаване и покриване на растителните остатъци, с което се запазва влагата и се предотвратява просушаването на повърхностния почвен слой. Това е един от важните фактори за успех, допринасящ за равномерното и дружно поникване на рапицата впоследствие. Друг важен фактор са подходящите и качествено заготвени семена. Изсяващата техника е необходимо да е изключително прецизна. През тази година изключително предизвикателство е справянето с неприятелите, особено тези, които нападат рапицата още в начална вегетация, като се открояват рапичната оса и рапичната бълха. Решението на Байер за тези два проблема е Протеус в доза 45-50 мл.

След като рапицата образува розетка (4-6 лист) най-важното мероприятие е прилагането на фунгицид с растежно-регулаторен ефект. Фоликур се доказа през годините като продуктът, даващ най-добър резултат в пренасочване развитието на рапицата от вегетативната маса към корена. Това мероприятие през тази година ще има особено благоприятен ефект, поради добрите условия както за прерастване на рапицата, така и заради отличните условия за развитие на Фомата. Опитите показват, че третираните с Фоликур наесен рапици дават значително по-високи добиви, особено в такива „меки“ – (влага и топлина) условия. Дозата на продукта е 50-70 мл/дка в зависимост от фазата, в която се прилага. Практиката показва, че най - ефективният момент на приложение е 4-6 лист на рапицата с доза 50 мл/дка. Ако този момент се прескочи, дозата трябва да се вдигне на 60-70 мл/дка - за рапици - 7-9 лист. 

В практиката често се случва да има растения в различна фаза. Нашата препоръка в такива ситуации е да се изчака най - малките растения да достигнат фаза 4-ти същински лист и в зависимост от това кои растения са повече, да се ползва съответно дозата, която е подходяща за преобладаващите на полето растения.

 ФОЛИКУР ДОКАЗАНО ЕФЕКТИВЕН

През годините са правени много опити, които показват завишаване на добива с 6 до 17 % само от третирането с Фоликур наесен.