Растителна защита, торове, семена

Растителнозащитни практики в овощните градини през зимния сезон

2015-02-04 

1. Агротехнически мероприятия

Ако е пропусната оранта на овощната градина наесен, това мероприятие може да се извърши през топлите февруарски дни. Окапалите листа се заравят и се унищожава част от намиращите се по тях какавиди на черешовата муха, вишневата листна оса, лъжегъсениците на костилкоплодовата листна оса, листоминиращите молци, черната сливова плодова муха, зимуващите форми на черешовия (вишнев) хоботник и други. Със заораване на листата се ускорява минерализацията им и загиват причинителите на болести, които зимуват по тях - струпясването по ябълката и крушата, бялата ръжда по черешата и вишната, червените листни петна по сливата и други. Почвените обработки трябва да се извършват внимателно, за да не се наранява кореновата система на дърветата, откъдето лесно се инфектират с бактериен рак или кореново гниене. Дълбочината на оранта се извършва в зависимост от възрастта на насажденията и типа на подложката.

Зимната резитба на овощните видове се извършва по време на зимния покой на дърветата за формиране на короната и плододаването, а за по-старите дървета има подмладяващо действие. Тя включва и фитосанитарната резитба, при която се отстраняват повредените клонки от брашнеста мана по ябълката и прасковата, от черно гниене, цитоспороза, сачмянка и кафяво гниене по костилковите, инфектираните с огнен пригор клонки на дюлята, крушата, ябълката, мушмулата, клонките повредени от загиване на завръзите на дюлята, повредените от неприятели клонки – дървесинояди, беловинояди, ябълкова стъкленка, дървесница, ябълков клонков молец и други. Изрязват се изсъхналите клони и клонки и повредените от дърворазрушаващи гъби.

Правило е резитбата на семковите овощни видове да се провежда през зимата, но на костилковите да се изчаква до пролетта, защото те са по-чувствителни и има опасност от образуване на язви и раковини, смолотечение и по-късно навлизане от там на различни болестотворни патогени.

В подходящите за работа навън дни всички раковини  се изрязват до здрава тъкан. Изрязаните раковини с големина до 4 см образуват калус и до една година се затварят. Изрязаните растителни части се събират и изгарят вън от градината или се заравят дълбоко в почвата.

Веднага след санитарната резитба отрезите се намазват с блажна боя или бял латекс с прибавяне на Шампион ВП-1% или Фунгуран ОН 50 ВП-1%.

Изрязват се зимните гнезда на листогризещите гъсеници и се изгарят, събират се и се унищожават мумифицираните плодове. Изсъхналите и болни дървета се изкореняват, защото могат да бъдат огнища на редица вредители – шарка по сливата, бактериално изсъхване, огнен пригор, дървояди и корояди.

2. Зимно третиране – контрол с пестициди

Късното зимно пръскане е едно от най-важните мероприятия при овощните култури, което има за цел да унищожи голяма част от зимуващите стадии на неприятелите и причинителите на болести по ствола и клоните на дърветата. По този начин се намалява броят на третиранията през вегетационния период срещу вредителите.

Пръскането е насочено срещу болестите къдравост по прасковата, ранно кафяво гниене, сачмянка, бактерийно изсъхване, кривули по сливата и други, а от неприятелите срещу зимните яйца на червения овощен акар, жълтия ябълков акар, обикновения паяжинообразуващ акар, глоговия акар, листните въшки, ябълковите и крушевите бълхи, педомерките, ябълковия молец, калифорнийската щитоносна въшка, сливовата щитоносна въшка и други.

След прегледи в овощната градина се установява дали плътността на неприятелите е над прага на икономическа вредност и тогава се предприема зимното пръскане.

Най-добър ефект се постига, когато се третира непосредствено преди набъбване на пъпките след преминаване на големите студове, обикновено от средата на февруари.

През този период започва развитието на зимуващите стадии насекомите и акарите, а зимуващите гъсеници и възрастни насекоми напущат зимните си укрития и се придвижват по клоните на дървета. В това време те са най-уязвими към употребяваните пестициди.

Зимното пръскане трябва да се проведе в тихо, сухо, сравнително топло време при температура над 5оС. Ако температурата е под 0оС, съществува опасност от замръзване на работния разтвор и повреждане на клоните на дърветата. Друго важно изискване е добро обливане на дърветата с работния разтвор от основата на ствола до върха, всички клони, клонки и разклонения, където се съсредоточват неприятелите. Струята трябва да бъде на едри капки, т.нар. „окъпване”, с  дюзи на разпръсквачите с отвор 2 мм и  при разход 150-200 литра на декар.

За разлика от зимното пръскане срещу неприятелите, третирането срещу болестите е задължително.

То се провежда по-късно през зимата, малко преди разпукване на пъпките. Целта на използваните фунгициди е да предпазят пъпките от инфекции при разтварянето им. Ако се закъснее и пръскането се извърши след разтваряне на пъпките, съществува опасност от причиняване на пригори.

Зимното пръскане е не само много ефективно срещу голям брой вредители, но и екологично, защото се извършва в невегетационния период от годината, а използваните химически средства са сравнително безопасни за околната среда.

Третирането срещу болестите се извършва с медсъдържащи средства: Бордолезов разтвор - 2% за семковите овощни видове и 1% - за костилковите, Фунгуран ОН 50 ВП - 0,3% или Шампион ВП - 0,3%.  Пръскането при семковите овощни видове - ябълка, круша, дюля, мушмула ги предпазва от огнен пригор.

За борба с неприятелите към фунгицидния разтвор се прибавя Паразомер в доза 2-3% (б. р. -контактен инсектицид и акарицид), който образува тънък филм върху напръсканите растителни части и действа на принципа на асфикция.

На снимката: Повреди по пъпки на череша, вследствие нападение от ранно кафяво гниене;

Източник:http://msue.anr.msu.edu/news/european_brown_rot_fungus_spore_levels_are_high_in_tart_cherry_orchards_wit

 Продължение по темата - четете в новия бр.2/февруари 2015 г. на сп. „Практично земеделие”, който е на пазара от 04.02. 2015 г.