Растителна защита, торове, семена

ПАНТЕРА 40 ЕК доказано решение срещу житни плевели при слънчоглед от АРИСТА ЛАЙФСАЙЪНС БЪЛГАРИЯ

2019-04-07 

Слънчогледът е култура, която е силно чуствителна на заплевеляване, особено в началните фази на развитие. Житните плевелите са пряк и силен конкурент за пространство, вода и хранителни вещества, като значително забавят и подтискат развитието на културата от самото начало. Впоследствие това се отразява негативно на самия добив, което води до икономически загуби и нерентабилни инвестиции (обработки на почвата, семена, торове, растителна защита, листно подхранване и т.н.).

Ефективната борба с плевелите е една от ключовите стъпки за постигане на по-високи добиви. Ариста ЛайфСайънс предлага на земеделските производители утвърдени и икономически изгодни решения за ефективен контрол на най-проблемните житни плевели! Едно от тях е наложения и добре разпознаваем, наложен като еталон в борбата - противожитен хербицид Пантера 40 ЕК.

Пантера е утвърден, като изключително ефективен вегетационен хербицид срещу редица житни плевели, като ветрушка, власатка, троскот, балур от семе и коренища и др., притежаващ висока селективност по отношение широколистните култури. За успешен контрол на едногодишни и многогодишни житни продукта се прилага в доза от 150-175 мл/дка с оптимално количество работен разтвор 15 - 20 л/дка. Негови основни предимства са гъвкавост на приложението и продължителен ефект, като може да се прилага от 4 до 8-и лист на слънчогледа, без значение от развитието на плевелите, ефикасен е дори и при прераснал балур от 80 до 100 см.

Благодарение на висококачествената си формулация, Пантера 40 ЕК се абсорбира бързо от листата на чуствителните плевели и се акумулира в младите растящи части на корените, ризомите и коренищата. Бързото поемане на хербицида от растенията го прави практически независим от валежи - дъжд паднал след изсъхването му върху листната повърхност, не влияе отрицателно на неговата ефикастност. Първите симптоми (хлороза, антоцианово оцветяване и завяхване) се появяват 5-10 дни след третиране върху най-младите листа, последвано от загиване на плевелите.

Като част от съвременните и модерни технологии, гарантиращи сигурни резултати срещу видовете житни плевели и щадящи от друга страна третираните култури, Пантера 40 ЕК е икономически изгоден партньор, осигуряващ надежден контрол на най-важните едногодишни и многогодишни житни плевели при редица широколистни земеделски култури, като слънчоглед, рапица, захарно цвекло и соя.

Повече информация за продуктите, предлагани от Ариста ЛайфСайънс ще намерите на www.arystalifscience.bg

Статията е публикувана в бр. 4/април 2019 г. - сп. "Практично земеделие"