Растителна защита, торове, семена

Обследвайте посевите за рапичен цветояд и третирайте!

2019-04-09 

Поради високите температури през пролетта на 2019 година и продължителната суша рапичните посеви навлязоха във фаза цъфтеж с около седмица по-рано от обичайното. Редовното им обследване за нападение от болести (фома, склеротния и др.), както и от неприятели е повече от задължително.

Икономически най-опасният и широко разпространен неприятел по маслодайната рапица е рапичният цветояд (Meligethes aeneus F.). При нападение във висока плътност той може да нанесе големи поражения и да компрометира реколтата. Рапичният цветояд  се заселва в рапичните посеви в края на март и началото на април, когато започва „бутонизацията” на културата.

Вредят бръмбарите и ларвите. След допълнително хранене с цъфтяща плевелна растителност бръмбарите преминават  върху цветните пъпки на рапицата и се хранят с тях.  Те прогризват дупчици отстрани и изгризват цялата им вътрешност, заедно с тичинките,  плодника и венечните листенца. Засегнатите цветни пъпки увяхват, изсъхват и окапват. Неприятелят развива 2 поколения годишно, но икономическо значение има първото.  Масово намножаване на рапичния цветояд се наблюдава, когато започва цъфтежът на пъпките върху основното стъбло. През този период рапицата е силно чувствителна към неприятеля.

При хладна пролет пораженията са по-големи и често достигат до 50-60%.

Химическата борба е насочена срещу  бръмбарите при констатирана плътност 2-4 броя/ растение във фенофаза „зелен бутон”; 4-6 броя/ растение по време на „бутонизация” до „първи жълти бутони” и над 8 броя/ растение в „началото на цъфтеж” с един от регистрираните инсектициди: Авант 150 ЕК-17 мл/ дка; Биская – 25 мл/дка; Даскор 440/Нуреле М-62,5 мл/ дка; Дека ЕК/Дена ЕК/ Деша ЕК/Полеци /Десижън - 30 мл/ дка; Дукат 25 ЕК-20 мл/ дка; Дурсбан 4 ЕК- 100 мл/ дка (да не се пръска по време на цъфтежа); Ефциметрин 10 ЕК/Цайпер 10 ЕК- 15 мл/ дка; Карате зеон 5 КС-15 мл/ дка; Маврик 2 Ф- 20 мл/ дка; Имидан 50 ВГ-150 г/ дка; Ламдекс екстра-42-80 г/ дка; Магеос -5 г/ дка; Метеор-60-80 мл/ дка; Нуреле Д/Хлорсирин 550 ЕК/Санмба - 60 мл/ дка (пръскане във фенофаза „бутон” преди „цъфтеж”); Протеус – 50 мл/дка; Пленум 50 ВГ- 15 г/ дка (фаза цветните пъпки още са обвити с листа, т.е. „жълт бутон”); Пиринекс Сюприйм 3 В-70 мл/ дка; Релдан 22 ДМ-200 мл/ дка; Циперфор 100 ЕК-15 мл/ дка; Цитрин макс-5 мл/ дка; Шерпа 100 ЕК-15 мл/ дка; Шерпа 100 ЕВ/Афикар 100 ЕВ/Циперфор 100 ЕВ/Циклон 100 ЕВ- 15 мл/ дка и др.

На снимката: Рапичен цветояд - бръмбар

 

P. S. - Статията е авторска и е публикувана в бр. 4/април 2019 г. на сп. „Практично земеделие”. В броя ще намерите допълнителна информация за контрола на вредителите по рапицата през пролетта.