Растителна защита, торове, семена

Критичен период за инфектиране със склеротиния е по време на цъфтежа на рапицата

2019-04-12 

Рапичните посеви могат да се опазят от болести и неприятели, ако редовно се обследват и при констатирано нападение над икономическия праг на вредност се провежда химическа борба. По време на развитието си рапицата се напада от редица болести с икономическо значение: кореново гниене, склероцийно (бяло) гниене, сухо стъблено гниене (фомоза, черен крак, рак), черни листни петна (чернилка или алтернариоза), мана, брашнеста мана, светли листни петна, вертицилийно увяхване и други.

У нас, през последните години рапицата навлезе трайно в сеитбооборота на полските култури, но при редуването ѝ със слънчоглед съществува риск от болести, които нападат двете култури и  реколтата от рапица може да бъде компрометирана.

Склероцийното (бяло) гниене (Sclerotinia sclerotiorum), популярно наричано „склеротиния” е една от икономически най-опасните болести за маслодайната рапица. Напада още технически и зеленчукови култури и слънчогледа, който често участва в сеитбообръщенията с рапица.

Първите признаци на заболяването се появяват в края на май и началото на юни в основата на стъблото близо до почвата, като воднисти, светложълти петна, дълги около 30 см. При сухо време петната са сухи, със светла концентрична структура, а при влажно – меки и покрити с плътен бял налеп. Тъканите покафеняват, изгниват и растенията се пречупват. Поразените стъбла  имат куха сърцевина, в която се намират черни склероции, плодните тела на гъбния причинител.

Склероцийното гниене напада по-силно растенията при монокултурно отглеждане на рапицата, на влажна почва, богата на органични вещества. Заразата се разпространява чрез склероциите, които попадат в почвата или остават в растителните остатъци. Те остават жизнени до 7 години.

В контрола на заболяването се съчетават агротехнически и химически мерки: задължително сеитбообръщение от 4 до 7 години; избягване на предшественици от род Кръстоцветни и култури, чувствителни на гъбния причинител (слънчоглед, соя, картофи, фасул, тютюн и други); да се избягват гъстите посеви, при които проветряването се затруднява, растенията се засенчват, стъблата прерастват, остават слаби и нежни,  лесно се инфектират и полягат; небалансирано торене и увеличено внасяне на азотни торове става причина за полягане и нападение от склеротиния.

Критичен период за инфектиране с болестта е по време на цъфтежа на рапицата, което налага пръскане на посевите с фунгициди, регистрирани за извеждане на химическа борба с нея, като: Пиктор СК, Пропулс 250 СЕ, Прозаро 250 ЕК, Амистар Голд и др.

Статията е авторска и е публикувана в бр. 4/април 2019 г. - сп. "Практично земеделие"