Растителна защита, торове, семена

Вегетационни хербициди за контрол на плевелите в слънчогледовите полета

2019-04-24 

Слънчогледът е силно чувствителен към плевелите в ранните фази от развитието си. Те, като конкуренти за хранителни вещества и вода та културата, могат да се разредят посевите и да се намалят значително добивите.

Слънчогледовите посеви заплевеляват с полски синап, кощрява, обикновен и пълзящ щир, черно куче грозде, овчарска торбичка, тученица, кокошо просо, кръвно просо, пача трева, бяла куча лобода. От многогодишните  плевели силно са разпространени балурът, поветицата, паламидата. Слънчогледът се напада и от синя китка - нови раси.

Вегетационно пръскане на слънчогледовите посеви срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели може да се извърши с един от регистрираните хербициди: Модаон 4 Ф- 150 мл/ дка във фаза 3-5-и лист на културата; Смерч 24 ЕК- 80 мл/ дка във фенофаза 2-4-и лист на плевелите; Пледж 50 ВП- 8 г/ дка( във фенофаза на слънчогледа 2-4-и лист). Срещу едногодишни житни и широколистни плевели ефикасен е  и хербицидът Челиндж 600 СК – 120-150 мл/дка /2-3-та двойка листа на културата/

Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели посевът може да се третира с един от хербицидите: Селект супер 80-160 мл/ дка; Пантера 40 ЕК- 150-175 мл/ дка; Леопард 5 ЕК/Навигатор 5 ЕК- 150-200 мл/ дка; Фокус ултра/ Стратос ултра- 200 мл/ дка; Тарга супер 5 ЕК-100-150 мл/ дка; Ажил 100 ЕК/ Шогун 100 ЕК- 80 мл/ дка; Зетрола 100 ЕК-80 мл/ дка; Фузилад форте-80-130 мл/ дка; Шадоу – 80-160 мл/дка (прилага се при височина на едногодишните житни плевели във фаза – 3-ти-5-ти лист и при балур в активен растеж, височина -15-20 см.)

Срещу многогодишни житни плевели, в т.ч. и балур от коренища пръскането може да бъде ефикасно с Тайгър платиниум 5 ЕК/ Торнадо 5 ЕК-200 мл/ дка във фаза 3-5 –и лист на плевелите и височина на балура-10-20 см.

Срещу едногодишни житни и  широколистни плевели съгласно Технологията Клиърфийлд със слънчогледови хибриди посевът се пръска вегетационно с Пулсар 40/Листего40/Пасат 40-120 мл/ дка във фаза 2-6-и лист на слънчогледа. Ефикасно действие има и комбинацията Пулсар 40-120 мл/ дка+ Стомп нов 330 ЕК-230 мл/ дка във фаза 2-6-и лист на културата.

Вече е регистриран за приложение и новият хербицид Пулсар плюс, както за Клиърфийлд плюс технологията, така и за Клиърфийлд, който се използва в гъвкави дози, в зависимост от заплевеляването.

При еспрес толератнтите сълнчогледови хибриди от технологията ExpressSun за извеждане на борбата с плевелите се използва единственият регистриран за целта хербицид Експрес 50 СГ, в доза 4 г/дка заедно с 0,1% Тренд 90 (прилепител).

Вегетационното пръскане на слънчогледовите посеви трябва да приключи до 8-и лист на културата.

(ПЗ)

 Статията е авторска и е публикувана в бр. 4/април 2019 г. на сп.”Практично земеделие”