Растителна защита, торове, семена

ЕК ще накаже БЪЛГАРИЯ, ако не изпълни Директивата за вредителите относно западния царевичен коренов червей

2015-02-26 

Европейската комисия днес (26.02.2015 г.)  поиска официално от България да я уведоми относно мерките за транспонирането на Директивата за вредителите. С тази директива от списъка с регулираните вредители се изважда Diabrotica virgifera (западен царевичен коренов червей), вредител по царевицата, тъй като неговото наличие по растенията бе установено в голяма част от територията на Съюза. Към днешна дата България все още не е уведомила Комисията относно мерките за транспониране на Директивата в националното си право, въпреки че от нея се е изисквало да направи това до 31 май 2014 г. Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище. България разполага с два месеца, за да информира Комисията за мерките, които е взела за транспонирането на Директива 2014/19/ЕС. Ако Комисията не бъде уведомена за тези мерки, това може да я накара да отнесе случая до Съда на Европейския съюз, се казва в съобщението официалната интеренет страница на ЕК-Представителство в България. (http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/260215-februaryinfringements_bg.htm

Справка в официалния сайт на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) показва, че вредителят западен царевичен коренов червей е включен в Мониторинговата програма, изпълнявана в страната от Централна лаборатория по карантина на растенията (ЦЛКР) – София, към  БАБХ.

В информационния бюлетин на БАБХ за поява, разпространение, плътност, развитие, степен на нападение, начини и средства за борба с вредителите по  земеделските култури за периода до 31 юли 2013 година, са дадени следните указания:

- Западният царевичен коренов червей (Diabrotica virgifera) e изключителна вредоносен неприятел по царевицата. У нас е установен за първи път през 1998 г. в райони по границата със Сърбия. Постепенно той обхвана области в Западна и Централна България. Неприятелят все още не е разпространен на територията на цялата страна и това налага предприемането на задължителни мерки за ограничаване и унищожаване на огнищата:

  • Сеитбообращение;
  • Обработка на почвата (оран след прибиране на царевицата през есента);
  • Ранни хибриди (ранно засяване и ранно прибиране);
  • Третиране с инсектициди (срещу ларви и срещу възрастни);

Западният царевичен коренов червей зимува като яйце в почвата. След излюпване развитието протича в и върху корените. Младите ларви се хранят с коренови власинки, а възрастните навлизат в сърцевината на корените и ги унищожават. В резултат на повредата нападнатите растения могат да полегнат.

Възрастните се хранят с листата и повредите, които причиняват приличат на тези, причинени от житната пиявица. Бръмбарите са типични поленояди и след поява на метлицата се изхранват с полена.В периода на изсвиляване на царевицата те се хранят със свилата и тя изглежда като отрязана с ножица.

Възрастните са най-активни сутрин и привечер. Неприятелят може прогресивно да се разпространява на далечни разстояния чрез летеж.

При установяване на подобни повреди по царевицата е необходимо да се уведомят, съответните Областни дирекции по безопасност на храните(www.babh.government.bg).
Справка в Списъка на разрешените за предлагане и употреба в България на продукти за растителна защита – 2015 г. има разрешен инсектицид (БЕЛЕМ 0,8 мг) за контрол срещу западният царевичен коренов червей, като борбата се извежда по време на сеитба, механизирано със сеялка и приставка.

 

Снимка: http://bugguide.net/