Растителна защита, торове, семена

Внимание: условията са благоприятни за развитие на мана по лозата!

2019-05-27 

В години с хладна пролет (18-20оС) и влажно време (чести, но слаби дъждове или роси) маната по лозата(Plasmopara viticola) е в състояние да унищожи реколтата.  Болестта напада всички зелени части на лозите, но най-чувствителни са листата, ресите и гроздовете.

Типичен диагностичен признак са хлоротичните, мазни петна по листата, които от долната страна се покриват със сивобелезникав налеп при по-висока влажност. По ресите също се образуват хлоротични петна, покрити със сивобелезникав налеп, който по-късно потъмнява.

Ако инфекцията е във висока степен, ресите изсъхват и окапват. Младите оформени зърна също се поразяват от маната, а при поява на петна в основата на чепките изсъхва целият грозд.

Критичен период за заразяване с болестта е от поява на ресата до затваряне на чепките.

Първо предпазно пръскане срещу маната се провежда при големина на летораслите 40-50 см, ако условията не са подходящи за зараза с един от регистрираните фунгициди с контактно действие: Акробат Р-0,25%; Арметил С ВП-0,25%; Акробат плюс ВГ-200 г/ дка; Бордо микс 20 ВП-500-600 г/ дка; Банко 500-0,2%; Витра 50 ВП/ Купрохай 50 ВП- 0,15%;  Купертин М-0,4%; Купроксат ФЛ- 0,3%;  Купроцин супер М-0,2%; Медян екстра 350 СК-350 мл/ дка; Румба 35 СК- 0,35%; Фитосев- 200 мл/ дка (I-во пръскане предпазно); Шампион 50 ВП-0,15%; Фунгуран ОН 50 ВП- 0,15%, Димикс 500 СК – 34 мл/дка с флопет; - 30 мл/дка с манкоцеб, Валис плюс – 200 гр./дка, Профилукс – 200 гр/дка и др.

 При поява на петна или благоприятно време (хладно и влажно) за проява и развитие на маната пръскането се извършва с фунгициди, които имат лекуващо действие до ограничаване на инфекцията: Акробат Р-0,25%; Акробат плюс ВГ-200 г/ дка; Валбон-180-220 г/ дка; Галбен 8 М 65 ВП-0,25%; Делан про- 300 мл/ дка; Икуейшън про-0,04%; Кабрио топ-0,15%; Купросейт голд М-0,15%; Манфил 80 ВП-200 г/ дка; Микал флаш-300 г/ дка; Мелоди компакт 49 ВГ- 150-175 г/ дка; Орвего-80 мл/ дка; Пергадо Ф 45 ВГ- 200 г/ дка; Пергадо Д-140-200 мл/ дка; Полирам ДФ- 0,2%; Профайлър 71,1 ВГ- 200-225 г/ дка; Ридомил голд- 0,25%; Симбал флоу- 50 мл/ дка; Шавит Ф 72 ВДГ-0,2%; Куадрис 25 СК-0,075%; Косайд 2000 ВГ-0,12%.

(ПЗ)

На снимката – Инфекция от мана по  листа и  реса на лоза(Автор, И. Иванова, ИЗС „Образцов чифлик”-Русе

 Б. р. – Статията е авторска и е публикувана в бр. 5/май 2019 г. на сп. „Практично земеделие”