Растителна защита, торове, семена

Памуковата нощенка – опасен вредител по царевицата във фаза поява на свила – млечна зрялост

2019-07-19 

Памуковата нощенка (Helicoverpa armigera)  развива 3 поколения годишно и зимува, като какавида в почвата. Неприятелят вреди на голям брой диви и културни растения, многояден вид.  Особени вреди със стопанско значение нанася на помука, тютюна, царевицата, доматите, пипера, патладжана, фасула и др.

Възрастните насекоми се срещат от май до октомври. Те снасят яйцата си по царевицата по време или около изметляването. Най-големи са повредите, нанасяни от второто поколение.

Гъсениците на памуковата нощенка след излюпването си се хранят със свилата на царевицата, след това нагризват зърната на върха на кочана, а по-късно правят ходове в кочана, които изпълват с екскременти. Кочаните, нападнати от гъсениците, по-силно се нападат от фузариоза. Като редуциране на добива при царевицата икономическата щета от памуковата нощенка не е особено голяма. По-сериозният проблем от щетата е, че гъсениците на неприятеля оформят входни рани по кочана за навлизане на различни патогени – гъби, които образуват микотоксини. За условията на България това са основно Fusarium sp.  и  Aspirgilus sp. Последният род патогени образуват в царевичното зърно, т. нар афлатоксини (плесени главно A. flavus и A. parasiticus) – силни биологично произвеждане отрови, които попаднали чрез фуража в храната на селскостопанските животни водят до смърт. Освен това афлатоксините преминават и през млякото на изхранваните със заразени фуражи животни, и могат по хранителната верига да достигнат до консуматора.В развитите страни, включ. и в България, се извършва строг мониторинг на продуктите, в които обикновено се срещат афлатоксини – царевица, фъстъци,  тиквено семе и т. н. Не са редки случаите на отказ от закупуване на продукция и унищожаването й при наличие на доказано присъствие на афлатоксини. Затова, борбата с памуковата нощенка при царевицата не трябва да се подценява. За целта е наложително редовно да се извършват обследвания на посевите.

Химична борба се извежда при достигане на икономическия праг на вредност (ПИВ) във фенофаза „поява на свила - млечна зрялост, при 50 бр. яйца и ларви на 100 растения.

Контролът с химически средства е насочен срещу младите гъсеници преди вгризването им. Най-големи повреди нанасят гъсениците от второ поколение. Царевичните посеви се пръскат с един от регистрираните инсектициди: Амплиго 150 ЗК- 0,03 л/ дка; Децис 100 ЕК- 7,5-12,5 мл/ дка; Дукат 25 ЕК-80 мл/ дка (28 дни карантинен срок); Кораген 20 СК-10-15 мл/ дка; Дека ЕК/Дена ЕК/Деша ЕК/Полеци/Десижън- 30 мл/ дка и др.

 (ПЗ)

На снимката: Повреда от памукова нощенка по царевичен кочан в млечна зрялост.

 Б. р. – Кои са ефикасните инсектициди за контрол на памуковата нощенка при зеленчуковите култури през юли (второ поколение) при достигане на ПИВ – четете в авторска статия, публикувана в бр. 7/юли 2019 г. на сп. „Практично земеделие”. Изданието може да бъде намерено по павилионите „Лафка” в цялата страна.