Растителна защита, торове, семена

Доказателства - Портфолиото на Corteva Agriscience™ от хербициди за царевица - отлично решение за чисти полета

2019-08-04 

Елена Андреева, агроном консултант на фирма Corteva Agriscience(отдел „Растителна защита) за Нова Загора - Стара Загора - Пловдив – Пазарджик (на снимката – б.а.), представи пред участниците в демонстрационния ден PORTFOLIO  FARM (16. 07. 2019) резултатите от изведената растителна защита с продуктите на компанията при царевицата и слънчогледа в опитното поле, в землището на  с. Могила, Старозагорска област.

В сравнение с контролата, третираният посев с вегетационните хербициди на фирмата беше в изключително добро състояние – чист от плевели, изравнен, с много добър хабитус на растенията, съответстващ на фенофазата.

„Опитното поле е третирано в началото на месец май (на 7.05.2019), като първият приложен хербицид от портфолиото на Corteva е Виктус® ОД, съобщи Е. Андреева. Използван е този вегетационен противожитен хербицид, защото на полето е имаше  множество поникнали житни плевели – видове просо, видове райграс и др.”, обясни тя.

Виктус® ОД е приложен в доза 125 мл/дка. Една седмица по-късно полето е третирано с Кабадекс™ Екстра (30 мл/дка)– новият вегетационен хербицид на Corteva за контрол на  широколистни плевели в царевица. Продуктът е с две активни вещества, едното от които –мезотрион, и  има  допълнително почвено действие, което се е проявило и тук - при последвалите валежи продуктът успешно е контролирал вторичното заплевеляване. Кабадекс™ Екстра се прилага до 6-ти лист на културата, а Виктус® ОД, който е чист никосулфорон, може да се използва до 8-ми лист на царевицата, обърна внимание Е. Андреева.

Тя коментира ефикасността и на другите хербициди на Corteva Agriscience™, регистрирани при царевица в страната. За контрол на широколистни плевели - Старане® Голд (в доза 120 мл/дка), който се прилага до 6-ти лист на културата. Продуктът е еталон за контрол на поветица ; Ариго™ ВГ – съдържа 3 активни вещества, може да се използва от 2-ри до 8-ми лист на царевицата срещу  смесено заплевеляване от широколистни и житни плевели; Мустанг® (40-60 мл/дка) - системен хербицид срещу целият спектър от широколистни плевели в царевица, приложен вегетационно от 2-ри до 5-ти лист на културата. Друго предложение на Corteva Agriscience™ срещу смесено заплевеляване в царевица е Принципал™ Плюс, в доза 44 г/дка + прилепител 0,1% Тренд, от 2-ри до 6-ти лист на културата. Не случайно фермерите му дадоха името Косачката на плевели”.

За контрол на неприятелите по царевицата фирмата предлага инсектицида Дурсбан™ 4ЕК – срещу сиви червеи и хоботници, като продуктът има допълнително действие, дължащо се на газовата фаза на активнто му вещество. Предлага се и инсектицидът Релдан™ 40 ЕК – ефикасен срещу сиви червеи, нощенки и царевичен стъблопробивач при царевица.

На това поле, при Експрес толерантните хибриди слънчоглед на фирмата, сме използвали хербицида Експрес® 50 СГ, който е единствения регистриран в технологията при тях срещу широколистно заплевеляване, в т. ч. и срещу проблемните: татул, паламида, бутрак, поясни Е. Андреева и допълни, че тук не е сложен почвен хербицид. Експрес® 50 СГ е приложен самостоятелно, в доза 4 г/дка + прилепител (след първа двойка същински листна културата).  На пазара се предлагат множество балурициди, които могат да се използват за контрол на житните плевели в слънчогледовите полета.  Препоръчваме този вид хербициди да не се използват в резервоарна смес с Експрес, с оглед избягване на фитотоксичност, каза. Е. Андреева.

(ПЗ)

 Б.р. – Статията е публикувана в бр. 8/август 2019 г. на сп. „Практично земеделие” и е част от поредица публикации за най-новата генетика хибриди слънчоглед и царевица с марката Пионер, които Кортева Агрисайънс ще предложи на българския пазар през 2020 г., както и новите продукти и решения на фирмата за растителна защита при тези култури. Бр. 8 на списанието може да се намери на вестникарския пазар и в павилионите „Лафка в страната.